({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Skara Turistbyrå

Tranornas ankomst

Trandansen

Redan i mitten av mars kan du se de första flockarna med tranor komma till Hornborgasjön. Allra flest brukar det vara i början av april. I slutet av månaden kan du se tusentals av dem, då flyger de sista tranorna vidare norrut till sina häckningsplatser. Tranorna kommer till fälten vid Trandansen i soluppgången, där de sedan äter och dansar hela dagen. Vid solnedgången flyger de åter till sina sovplatser ute i sjön, väl skyddade mot rovdjur. Tranornas dans stärker sammanhållningen för paret, vilket gör att de ofta lever i livslånga förhållanden. Under den spontana dansen gör fåglarna ymniga luftsprång, bugar och cirklar runt varandra.

Fotograf: Kent-Ove Hvass

Den bästa platsen för transkådning är vid Trandansen Informationscental som ligger vid Bjurum- Hornborgasjöns sydspets. Under vissa helger finns kunniga fågelvärdar från Falbygdens och Skövdes fågelklubbar på plats, som svarar på frågor om fågellivet vid Hornborgasjön. Här arrangeras ca 150 naturaktiviteter per år, allt från lekfulla familjedagar till guidade fågelturer.

Matmarknad med lokalproducerat

På den årliga matmarknaden hittar du ett variationsrikt utbud av lokala producenter som till exempel Falbygdens Struts, Gäsene Mejeri, Källåsens Blomster, Stora Haketorp och Västgötalamm. Här kan du smaka på allt från struts till chutney och surdegsbröd, samt mejerivaror och ostar från Falköping. Även biodlare ställer ut sin lokalproducerade honung.

Fotograf: tältet

Tranans dag

Tranans dag firas vid Trandansen, i mars-april varje år. De dagarna är späckade med aktiviteter, där tranor och fåglar står i fokus. Evenemanget ordnas i samarbete med Falbygdens och Skövdes fågelklubbar samt Studiefrämjandet.På programmet finns intressanta föreläsningar, utställare och fototävlingar. Här finns också roliga aktiviteter för hela familjen.

Örnhelger

Örnhelgerna är de fem första helgerna i januari, då kunniga fågelvärdar med tubkikare finns på plats vid Trandansen. Från gryning till skymning.  Ett tiotal (*Stämmer antalet?) havsörnar har redan setts i området. Fågelvärdar från Falbygdens fågelklubb och ÖRN-72 finns på plats och hjälper till att identifiera både luftens rovdjur och andra fina fåglar. Under örnhelgerna kan besökare köpa kaffe och korv vid Trandansen.

Fotograf: Kenth-Ove Hwass

 

Den vidunderliga Hornborgasjön

Miljön vid Hornborgasjön är som en vacker tavla i nationalromantisk stil. Här ser du mäktiga ekar, blommande körsbärsträd, kulliga åsar och ett unikt djurliv. Våtmarken drar till sig fågelarter och liv av olika slag. Hornborga är mest känt för samlingen av de tusentals tranor som dansar in våren. På vintern när tranornas trumpetande sedan länge har tystnat, tar örnarnas skri över. Här finns även Sveriges största skrattmåskoloni.

Fotograf:  Kent-Ove Hvass

 Naturreservaten

Hornborgasjön är ett drygt 4 000 hektar stort naturreservat. Reservatet omfattar främst sjön och dess strandängar. Men även en del av det gamla odlingslandskapet öster om sjön – Bolums lider. Syftet med reservatet är att främja den biologiska mångfalden. Häckande och rastande våtmarksberoende fågelarter ska gynnas. Det småskaliga naturlandskapet runt sjön, är även det viktigt.

Naturum

Naturum reser sig ståtligt på en pelare ute i magnifika Hornborgasjön och harmonierar med omgivningen. Här får du veta mer om de djur, växter, geologi och kulturhistoria som format området. Inne på naturum kan besökarna bland annat se på film, låna kikare och inspireras av utställningar som berättar om sjöns historia och rika fågelliv.  Den kunniga personalen ordnar även guidningar, temakvällar och naturstigar. Du kan också få tips på trevliga utflyktsmål och vandringar. Här finns ett utsiktstorn med hiss samt viss souvenirförsäljning och en enkel servering. Naturum är som en länk ut till länets övriga naturområden.  

Vandring i Hornborgaområdet

Om du vill uppleva naturen till fots finns det flera vandringsleder att välja mellan i Hornborgasjöns naturreservat. Naturum Hornborgasjön och Fågeludden är en naturlig startpunkt för flera av våra vandringsleder. Detta är din trampolin ut i ett landskap som präglas av strandängar, stenmurar och annat som ofta hör till en svunnen tid. Här kan du få guidade vandringar.  

Utloppet (1,3 km)
Här får du som besökare en lätt vandring längs vägen på vallen som byggdes i samband med restaureringen. Ofta finns mängder av fåglar i området. Om isen lägger sig är Utloppet det bästa stället för fågelskådning. På våren är chansen stor att få syn på den sällsynta svarthalsade doppingen.

Ore backar (3,5 km)
Vandringsleden slingrar sig fram längs en fager ullstensås, beklädd med lummig lövskog. Området är som vackrast i den spröda majblomningen. Men även höstens färgpalett är en upplevelse. Väster om leden ligger Hjortronmossen. Mossens typiska växlighet med klockljung och tranbär ger en känsla av Norrland.


Trandansen (3,5 km)
Från slutet av mars till mitten av april rastar tusentals tranor, gäss, sångsvanar och änder vid Trandansen. Flera tusen besökare hälsar våren välkommen med tranornas ankomst. Det blir en härlig blandning av naturupplevelse och folkfest. Under transäsongen är informationscentralen Trandansen öppen.


Hångers udde (3,1 km)
Hångerleden bjuder dig på en vacker vandring i ett flackt och varierat landskap. Här finns många gamla ekar och ett rikt fågelliv. I anslutning till leden ligger Hångers ödekyrkogård, där kung Inge den äldre begravdes år 1110. Han tillhörde den Stenkilska ätten och är bland annat känd för att ha kristnat Sverige på 1000-talet.


Almeöleden
(4 km)
Leden tar dig från parkeringsplatsen vid Skattegården, över Hornborgamaden och ut till Almeö. Här omges du av ett nästan helt öppet landskap.  Du tar dig tillbaka samma väg som du kom.


Ytterbergsleden (1,6 km)
På Ytterbergsleden följer stranden söderut från naturum Hornborgasjön till Ytterbergs udde. Detta är en utmärkt led för alla som vill se sjöns fåglar. På Torrängsåsen vid Vässtorp kan du beskåda en sagolik ängsflora. Här kan du även njuta av den vackra utsikten över sjön. Ängsladan som är byggd som en gammaldags hölada, är belägen ungefär en kilometer från naturum. Här passar det utmärkt att äta sin medtagna fika. Längst ut på Ytterbergs udde ligger ett vindskydd i form av en plattform - perfekt för alla fågelintresserade i vårt växlande klimat.  Du rundar udden, kommer fram till parkeringen och går sedan tillbaka samma väg som du kom.

 
Fågeludden
Längs spången vid naturum Hornborgasjön häckar mängder med sjöfåglar. Under våren ser man fåglarna bygga bon, ibland bara några meter från spången. Från Utsikten längst ut på udden har du god blick över sjön. Här finns också tre gömslen, där du kommer riktigt nära fåglarna utan att störa dem.


Bolums lider (3,5 km)
Bolums lider utgår från naturum Hornborgsjön och går genom det gamla kulturlandskapet på sjöns östra sida. Längs leden finns mycket fornlämningar och spår av tidig odling. Här går du i ett kuperat landskap med en stundtals magnifik utsikt över sjön. Efter vandringen återkommer du till parkeringen. Du kan även ta dig från Bolums lider till Heljesgården, som drivs av Västergötlands museum.


Fäholmen (0,5 km)
Precis söder om Fäholmen finns en sumpskog som till delar består av döda stående trädstammar. Synen är förtrollande och en mycket viktig miljö för flera insekter och fåglar. På hösten är det en bra plats om du vill se tranorna flyga ut för att sova i sjön vid skymningen. Bästa tiden för att beskåda  detta brukar vara i september och början av oktober.

Fotograf: Ann-Marie Engh

 Faktaruta Hornborgasjön

  • Är en av de femtioen våtmarker i Sverige som vi har särskilt ansvar för enligt våtmarkskonventionen.
  • Är drygt en mil lång och två till tre kilometer bred.
  • Är ungefär trettiofem kvadratkilometer stor.
  • Har ett största vattendjup på drygt 1,5 meter (vid medelvattenstånd).
  • Har ett vattenstånd som i extrema fall kan variera med nästan två meter under året.
  • Hyser ett 50-tal häckande våtmarksberoende fågelarter. Totalt har över 290 fågelarter setts i området.