({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Två kvinnor sitter och pratar med varandra på ett science center.

Fotograf: Dotter & Döse

SNV-supporten hjälper ditt företag att synas digitalt

I ett allt mer digitalt samhälle ställs högre krav på den digitala närvaron och tillgängligheten på företag, inte minst inom besöksnäringen. Vill man nå en bredare målgrupp och framförallt en utländsk målgrupp behöver man som företag vara medveten om hur man uppfattas online. Det digitala värdskapet är minst lika viktigt som en trevlig guide eller ett städat rum!

Vad är SNV-supporten?

I SNV-supporten erbjuds ni som företagare en digital analys av er verksamhet där vi skannar av alla digitala kanaler och sammanställer ett dokument som visar på vad ni har för förbättringspunkter. Tillsammans sätter vi en tidsplan för när ert företag ska ha nått målbilden och hur vi ska ta oss dit gemensamt. Det finns möjlighet till viss ekonomiskt stöd till exempelvis textbearbetning eller översättningar, framförallt är det projektledarens tid och engagemang som vi bistår med.
Målet med att vara med i SNV-supporten är att just ert företag ska utvecklas och komma upp på världen-nivå enligt Sverige-Norden-Världen.

I videon visas några exempel på hur SNV-supporten har hjälpt företagare inom besöksnäringen i Skaraborg,

 

Vad betyder SNV?

SNV står för Sverige-Norden-Världen och är ett system som Turistrådet Västsverige jobbar med. Systemet säkerställer att verksamheter inom besöksnäringen har möjlighet att ingå i marknadsförings aktiviteter och andra sammanhang baserat på den mognadsgrad som verksamheten har uppnått. Befinner man sig på världen nivå, vilket är målet i SNV-supporten, syns man på Vastsverige.com och får möjlighet att vara med i kampanjer som riktar sig till utlandet. Befinner man sig däremot på Sverige-nivå finns man endast synlig på sin lokala turistorganisations webbplats.

Sverige-Norden-Världen är inget märkningssystem. Det kommuniceras alltså inte till gästerna vilken nivå en verksamhet befinner sig på. Systemet används endast i kommunikationen mellan Turistrådet och den aktuella verksamheten. Här kan du läsa mer om de olika nivåerna inom SNV >>

Fotograf: Dotter & Döse

 

Vad krävs av mig som företagare?

För att vara med i SNV-supporten krävs det att ni har en vilja att utvecklas och är redo att avsätta tid och eventuell finansiering för att nå de gemensamt uppsatta målen. Hur lång tid det tar beror helt på utgångsläget ni har, er ambitionsnivå samt er kunskapsnivå. För vissa tar det 10 timmar och för vissa 150 timmar, det är svårt att säga innan hur lång tid det kommer ta för just er.
Vi tar bara in 3-5 företagare per år så det är viktigt för oss att det är företag som kommer fullfölja tidsplanen och fullfölja målen vi sätter tillsammans för att komma till världen-nivå.

För att vara med behöver ert företag vara verksamt inom besöksnäringen i någon av Skaraborgs kommuner. Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda eller Vara.

Fotograf: Dotter & Döse

Hur går det till?

Ni kan anmäla intresse direkt till din lokala turistorganisation eller till kontaktuppgifterna på denna sida. Sedan blir ni kontaktade av projektledaren som ställer lite frågor och försöker få en bild av ert nuläge samt berättar mer om vad SNV-supporten innebär. Beroende på om det finns plats går vi vidare direkt med att starta processen eller så sätts du på en väntelista.

När processen startas går vi igenom följande steg:

1. Företagaren får fylla i ett formulär där ni får definiera ert nuläge. Vilka målgrupper ni har idag, vilka ni skulle vilja ha, vilka digitala kanaler ni använder och hur mycket ni lägger på det.

2. Projektledaren genomför en digital analys av alla era digitala kanaler där vi bland annat kollar på hemsida, bildspråk, facebook, instagram, google my business och tripadvisor. Vi använder oss av både mobil och dator för att bilda oss en helhetsuppfattning.

3. Vi sätter oss ned tillsammans och går igenom den digitala analysen, tillsammans skapar vi en att-göra lista och en realistisk tidsplan för när allt ska vara klart.

4. Vi har uppföljningsmöten och stämmer av regelbundet på mejl för att se till att ni har bästa förutsättningarna för att lyckas.

5. Vi når önskad målbild och ni fortsätter med ert digitala arbete på egen hand, när ni nått världen-nivå får ni en kontaktperson direkt inom Turistrådet Västsverige.

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om SNV-supporten? Kontakta antingen din lokala turistorganisation eller mejla till carolina.hellstrom@lackokinnekulle.se

Fotograf: Dotter & Döse

 

Bakgrund

SNV-supporten startade som ett Leader-projekt 2019-2021 med målet att få upp 20 företag till världen nivå inom systemet Sverige-Norden-Världen. Man såg ett behov på Skaraborgs-nivå att stötta företag med denna process genom att ha en designerad person som kunde agera bollplank och stöttning. Genom projektet skapades en möjlighet för de företag som var med att få både stöttning i form av en projektledare men även i form av finansiering av insatser för att nå upp till målen. Projektet gav väldigt bra resultat och de företag som varit med aktivt och jobbat i projektet har gått upp minst en nivå i SNV-systemet.

Eftersom att satsningen blev så lyckad har det blivit en mer permanent del av en satsning på besöksnäringen i Skaraborg som Skaraborgs kommunalförbund finansierar. Detta gör att vi från och med 2022 har möjlighet att hjälpa 3-5 företag per år inom besöksnäringen i Skaraborg med att komma upp till världen-nivå enligt Sverige-Norden-Världen modellen.


Företag som varit med:
Balthazar Science Center, Skövde
Bäverli Hills, Lidköping
Gate Bison, Hjo
Granvik Event, Karlsborg
Järnvägshotellet, Skara
Kinnekullegården, Götene
Kronan i Vara
Lundsbrunn Resort & Spa
Lundsbrunn B&B
Lönern Turism
Mellomgården café och gårdsbutik
Naven Outdoor Experience, Lidköping
Pensionat Klåvasten
Skövde vandrarhem