({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, håll avstånd och undvik att resa kollektivt. Tillsammans bromsar vi smittspridningen av covid-19.

For the latest updates regarding the corona virus (COVID-19), read the information put together by The Public Health Agency of Sweden  

  • Fotograf: Jesper Anhede

Räck upp din hand för Skövde!

Har du någon gång funderat på att få en kongress eller möte förlagt till din stad? Låt det inte stanna vid en tanke!

Att våga, vilja och kunna initiera att fler konferenser, möten och event hamnar i Skövde innebär, förutom att fokus hamnar på den egna verksamheten, att man bidrar till att Skövde sätts på kartan.

En lokal värd är en person som sitter i olika nätverk, deltar på möten - både internationellt och nationellt och som gärna ser att dessa möten förläggs i sin stad. Det är den lokala värden som bjuder in kollegor från andra delar av landet och världen. Genom att våga räcka upp handen och bjuda in till dessa möten kan du som lokal värd verka för att locka nästa möte till Skövde. 

Det är en härlig känsla att få ett möte förlagt till sin egen stad. Möten på hemmaplan fokuserar på den egna kompetensen, synliggör verksamheten och människorna och gör den egna organisationen intressant för omvärlden. Att bidra till att Skövde sätts på kartan genererar i stolthet för de som verkar och bor här och i längden till en ökad inflyttning och nya företagsetableringar. 

Vi finns till för att bidra med kostnadsfria råd och stöd i processen, från första kontakten fram till beslut. Vi hjälper till att ta fram presentationsmaterial, ordna visningsresor för beslutsfattare, verka som en dörröppnare och boka det som behövs.  

Bli en lokal värd! Räck upp din hand för Skövde!

Marie Lindholm, kontorschef Nordea Skövde
- I mitt dagliga arbete och även privat lyfter jag ofta fram Skövde som en fantastisk stad för möten. I slutet av 2015 anordnade jag i Nordeas regi en mycket lyckad kundträff under ämnet ”Ansvarsfulla Investeringar” med ca 400 härliga kunder från hela Skaraborg som anordnades på Kulturhuset-Valhall i Skövde. I min roll som kontorschef för Nordea i Skövde anordnar jag också marknadsrådsträffar, kontorschefsträffar för Nordea m.m. och försöker alltid att lägga dem här i Skövde.

Rogher Selmosson, sektorschef Skövde Kommun
- I min roll som sektorschef på Skövde kommun har jag ett antal olika verksamheter i min sektor som på olika sätt bidrar till att få möten till kommunen. Det är bl.a. inom områdena kultur, fritid, näringsliv, överförmyndare och vuxenutbildning som jag ser möjligheter att få olika större möten/konferenser till kommunen.