({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

First Hotel Billingehus

Information:

Avstånd till Resecentrum i Skövde? 1 000 meter
Finns det restaurang i anslutning till lokalerna? Ja
Om restaurang - hur stor kapacitet har den? 800 personer
Finns tillgång till internet? Ja
Antal konferenslokaler? 20 st
Antal grupprum? 20 st
Vilken kapacitet har er största lokal samt vilken kapacitet har lokalen för dessa olika dukningar:  
     Biosittning? 1 300 personer
     Skolsittning? 600 personer
     U-dukning och Stående (ex. konsert)? 1 300 personer
Finns utställningsyta? Hur många kvadratmeter? 1 300 kvm
Finns mingelyta? Hur många kvadratmeter? 1 300 kvm
Finns festvåning? Kapacitet? 900 personer
Finns det möjlighet att anordna en mässa hos er? Om ja, vilken kapacitet har ni? 1 300 kvm
Finns det möjlighet att anordna konserter hos er? Om ja, vilken kapacitet har ni? 1 300 kvm
Finns det teknisk utrustning på plats?  
     Projektor Ja
     Datorer Ja
     Ljudanläggning Ja
     Ljusanläggning

Ja, endast i Blå Hallen. 

     Bildskärmar Nej
     Ljudupptagning Nej
     Ljudstreaming Nej