({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Mårten Bergkvist/Next Skövde

Naturreservat Djupedalsgrottan
Timmersdala, Skövde

Mitt i den trolska naturen

Djupedalsgrottans naturreservat är en plats där du kan uppleva stillhet och orördhet. Njut av en till stora delar naturlig skog som bara har en liten påverkan från skogsbruk. I den trolska skogen finns det gott om riktigt gamla tallar att beundra, och i reservatet finns en liten grotta.

Hitta Djupedalsgrottan

Vill du ge dig ut på äventyr kan du försöka hitta grottan som gett namn åt reservatet – Djupedalsgrottan. Den bildas av två flyttblock som lutar emot varandra. Enligt tradition hos lokalbefolkningen ska flera fynd ha gjorts när man grävt i grottans golv. Där sägs det att man påträffat stenyxor, en stensåg och en metallring. Vid grottan finns också en geocache att registrera.

Orörd skog

Reservatet består av en i stort sett orörd tallskog med hällmarker och fuktiga partier. Hällmarkerna, som täcks av ett tunt jordlager, är ett minne från när den Baltiska issjön tappades på sitt vatten för cirka 11 500 år sedan. Under en promenad i Djupedalsgrottans naturreservat har du en stor chans att möta både tjäder och spillkråka. Under sensommaren står området i en lila prakt när de stora mängderna ljung blommar. I närområdet finns också en vacker ravin där man också hittar Karl XII’s grotta.

Rejäla skor och GPS

På en promenad i reservatet rekommenderas rejäla skor och GPS. Här kan det bitvis vara blött och det finns inga stigar.
Koordinater till Djupedalsgrottan: 58.5338889 lat, 13.696389 long.
Koordinater till Karl XII's grotta: 58.526389 lat, 13.698611 long.
Här hittar du en enkel karta över naturreservatet!

Informationstavla finns vid naturreservatets nordvästra gräns vid en privat väg. 

Från Timmersdala: åk mot Götene ca 4 km. På höger sida kommer du se en liten vit gårdsskylt där det står Hallsjömossen. När du passerat den skylten tar du första vägen in till vänster. Åk ett par hundra meter, sedan finns utrymme för parkering intill vägen. OBS! Vägen är privat, respektera markägarens tillgång till vägen!

Kontaktinformation

Länsstyrelsen Västra Götalands län

Skövde


Telefon: +46 500 44 66 88


E-post: info@nextskovde.se