({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Toppbild för mötesplats SM-veckan

Mötesplats SM-veckan 

Med idrotten i fokus lyfts viktiga frågor för regional och nationell utveckling. Spännande föreläsningar med intressanta gäster kommer hållas som leder till inspiration och ökad kunskap inom aktuella ämnen och forskning.  Mellan onsdagen den 1 februari och fredagen 3 februari erbjuder vi föreläsningar och workshops på kulturhuset i Skövde.  

Dagarna är uppbyggda utifrån fyra olika teman:  

  • Idrottsturism  
  • Rörelseförståelse och välmåendeförståelse  
  • Idrott/Politik - Panelsamtal om samhällsutmaningar och idrottsrörelsens behov av stöd för att nå sina mål. 
  • Prestationsanalys  

Mötesplats SM-veckan i Skövde arrangeras i samarbete mellan Riksidrottsförbundet, RF-SISU Västra Götaland, Skövde kommun och Next Skövde.

Vid frågor kontakta:  

Åsa Bogren 
asa.bogren@rfsisu.se  

073-091 97 25 

Hans-Christer Holmberg en av föreläsarna under mötesplats SM-veckan

Mötesplatsen: Idrottspolitisk träff

Välkommen till en idrottspolitisk träff om samhällsutmaningar och idrottsrörelsens behov av stöd för att nå sina mål.

Hans-Christer Holmberg en av föreläsarna under mötesplats SM-veckan

Prestationsanalys för bättre idrottsprestationer

Välkommen till en mötesplats om Prestationsanalys och hur det kan användas för att utveckla  idrottsprestationer. Lyssna på framstående forskare som arbetar med praktiknära forskning. Kvälle...