({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Hur jobbar SM-veckan med hållbarhet?

SM-veckan Skövde 2023 har certifierat sig som ett Hållbart Evenemang. Det innebär att alla delar av evenemanget är hållbart - miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Ett evenemang där alla har möjlighet att delta på lika villkor.

Vi fokuserar på tre områden – vi uppmuntrar besökare och deltagare att åka tåg och buss istället för bil, vi arbetar aktivt med sophantering och källsortering och vi arbetar för att skapa tillgänglighet för alla på våra eventområden.

Vi har gjort flera olika insatser för att skapa ett hållbart och inkluderande evenemang:

  • Vi uppmuntrar deltagare och besökare att ta sig till och mellan tävlingarna till fots, med cykel eller kollektivt med Västrafisk bussar som körs på el eller biogas. Läs mer om hur du kan transportera dig.
  • På alla evenemangsarenor finns en eller flera stationer där besökare kan sortera sitt skräp i pant, plast och restavfall.
  • Tillgänglighetsanpassade publikplatser och toaletter finns på evenemangsplatserna. Läs mer om tillgänglighet på arenorna. 

Ta del av vår hållbarhetsbedömning