({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: sbt

Säbygården
Kållekärr, Tjörn

Storbondegård från början av 1800-talet

Säbygården är en storbondegård från början av 1800-talet och är en av de bäst bevarade husen av denna typ i Bohuslän.

Med medveten värdighet reser sig huset vid kastanjeträdet. Det har liksom dess invånare under årens lopp vant sig vid att bli bemött med respekt. När sista ägaren flyttade ut 1976 fanns intresse hos kommunen att överta huset. Stiftelsen Säbygården bildades. Dess syfte är att förvalta, driva och bevara Säbygården som kulturhistoriskt minnesmärke. Säbygården är inget museum i egentlig mening utan ska välkomna sina gäster på samma sätt som om det fortfarande bodde någon i huset

Kontaktinformation

Säbygårdens Vänner

Säbyvägen

47193 Kållekärr


Telefon: +46 762 87 47 13


Hemsida: Till hemsida