({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Rickard Grenander

VÄLKOMMEN TILLBAKA EVERT!

  • Åsa Andersson

Evert Taube är en av våra mest kända nationalskalder och hans koppling till Bohuslän, Sotenäs och Smögen är självklar. Det var på Smögen han gjorde sitt första offentliga framträdande 1918 och platsen har gjort lika stort intryck i Everts diktande som Evert gjorde avtryck på platsen.

Attraktion kring Evert Taube på Smögen & Sotenäs

Just nu pågår ett EU-projekt ur jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Leader Bohuskust och Gränsbygd för att utveckla ett koncept för en attraktion kring Evert Taube i Sotenäs.

Under JUBILEUMSÅRET 2018 kommer hela Sotenäs att fullkomligt sjuda av Evert Taubefeber. Konserter, popup-utställning, vandringar i Everts fotspår, båtturer i Briggen Blue Bird av Hulls farvatten, poetiska bilder, historiska utsikter från Hållö Fyr, melodiska intryck och kulinariska upplevelser med smak av salt och sött. Allt med en lokal krydda och personligt anslag.

Genom ett samarbete med Liseberg kommer Sotenäs och Smögen att få tillgång till material ur Evert Taubes dödsbo och attraktionen Evert Taubes Värld kommer få nytt liv med bohuslänskt anslag.

Evert Taubes Värld i Sotenäs kommer kunna knyta samman Everts musik och diktande med havet, Bohuslän, Smögen, fisket, kulturen och människorna genom möten och upplevelser – i ett naturligt sammanhang. Det blir också navet i en rad aktiviteter och evenemang med Evert Taube i fokus.

Det är Stiftelsen Sotenäs Turism som i samarbete med bland annat Sotenäs kommun samt det lokala förenings- och näringslivet på detta sätt vill lägga grunden till en stark besöksanledning – hela året. Med avstamp i jubileumsåret 2018 hoppas vi att Evert Taube kommer att hitta hem på Smögen. Välkommen tillbaka Evert!

KONTAKTPERSON:
Åsa Andersson, Sotenäs Turism. Tel: 0523-664006 asa.andersson@sotenas.se