Gå till innehåll
({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av
  • Fotograf: Katrin Sjögren

  • Fotograf: Alisia Ring

  • Fotograf: Katrin Sjögren

Västra Rossö - Kockholmen Naturreservat
Strömstad

En del av Kosterhavets nationalpark och bjuder på fina naturupplevelser.

Genom tallskog och över klapperstensfält. 
Hällmarker, jättegrytor, porfyrgång och andra spår från istiden får du se när du efter vandring genom tall, bok och ekskog kommer fram till kustlinjen, som också bjuder på fin utsikt över Kosterhavet.

Kockholmen är geologiskt intressant halvö med vidsträckta klapperstensfält,  inbjudande sand- och klippstränder och intressant flora. Här finns också en rombporfyrgång som är 8 m bred. Ett 10-tal jättegrytor på södra Kockholmen.

På Kockholmen, högt över havet i nordväst, finns en mindre tjärn med näckrosor och här finns flera jättegrytor. Längs Västsidan av halvön som är mycket utsatt för hårda vindar växer det skogar av brunalger på havsbotten.

Till de botaniska rariteterna i naturreservatet hör beståndet av ramslök på Inre Arsklåvet och Ostronört.  

Vid reservatsparkeringen finns en informationstavla och karta över lederna. Så gott som hela området blev naturreservat redan år 1981 och hette då ”Västra Råssö med Kockholmen”. Stora delar av det gamla naturreservatet ingår sedan 2009 i Kosterhavets nationalpark. Det gäller bland annat Kockholmen. Det beslut Länsstyrelsen nu har fattat innebär att ytterligare ca 15 hektar havsområde, utgör det nya naturreservatet Västra Rossö.  

Läs mer om naturreservatet och föreskrifter för besökare Västra Rossö - Kockholmen på Länsstyrelsens hemsida.

Naturreservatet förvaltas av Kosterhavets nationalpark. 

Kontaktinformation

Kosterhavets nationalpark


Telefon:


Hemsida: kosterhavet.se