({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Johanna Sörensen

  • Fotograf: Anette Nordberg

  • Fotograf: Torpa Stenhus

  • Fotograf: Hofsnäs lilla saluhall

  • Fotograf: P.R

  • Fotograf: P.R

Torpanäset

I Torpa-Hofsnäs området samsas natur, kultur, aktiviteter och lokala smaker. Torpa stenhus och Hofsnäs herrgård är två unika besöksmål i sitt slag

 Torpanäsets naturreservat

Området ligger vid Yttre Åsunden mellan herrgården Hofsnäs och Torpa stenhus och domineras av gamla ekskogar och beteshagar. Ekskogarna är betade eller röjda så att det blir en fantastiskt fin karaktär på markerna och det blir mer ekhagar än -skog.

Skogen är uppblandad med björk, gran, hassel och flera slag av ädla lövträd. I reservatet finns många rödlistade lavar, svampar och vedinsekter, främst sådana som är knutna till de äldre ekarna. Den sällsynta läderbaggen trivs utmärkt här. Här finns också en rik markflora.  

Vandra på Hofsnäsnaturstigar? klicka HÄR!