({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av

Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, håll avstånd och undvik att resa kollektivt. Tillsammans bromsar vi smittspridningen av covid-19.

For the latest updates regarding the corona virus (COVID-19), read the information put together by The Public Health Agency of Sweden  

  • Fotograf: Tove Bengtsson

  • Fotograf: Tove Bengtsson

  • Fotograf: Tove Bengtsson

  • Fotograf: Tove Bengtsson

  • Fotograf: Tove Bengtsson

  • Fotograf: Tove Bengtsson

Ejgdetjärnet
Kämpersvik

Ejgdetjärnet är ett populärt besöksmål med mycket djur- och naturupplevelser. Runt tjärnet finns en fin vandringsled med många mysiga avstickare. Ta en promenad och njut av lugnet, skogen, vattnet och alla fantastiska djur runt hela sjön!

FRILUFTSLIV

Området kring Ejdetjärnet är ett populärt utflyktsmål och sedan våtmarksprojektet genomförande har antalet besökare ökat ytterligare. Under kalla vintrar kan man nyttja det frusna vattnet för skridskoåkning och när snön lägger sig är det populärt att ta sig runt med längdskidor. 

TJÄRNET SOM FÖRSVANN

Som så många andra sjöar och våtmarker i Sveriges jordbruksbygder sänktes och avvattnades Ejgdetjärnet i omgångar under 1800- och 1900-talen. När området dikades ut ändrades dess karaktär drastiskt. Vattenspegeln försvann och den forna våtmarken blev till åkrar och öppna betesmarker. 

MYLLRANDE VÅTMARK

Våtmarker fungerar som en fälla för näringsämnen, som annars skulle rinna ut i havet och orsaka övergödning. Därför pågår sedan 2006 ett restaureringsprojekt som syftar till att återskapa den forna våtmarken Ejgdetjärnet. Som ett led i projektet har en dämningsvall anlagts, så nu ståtar området åter med en fin vattenspegel! Vissa delar har också grävts djupare vilket gör att vattnet stannar kvar längre, vilket i sin tur leder till att mer näringsämnen kan tas upp innan vattnet rinner vidare. 

FÅGELELDORADO

Restaureringen av våtmarken gynnar häckande och rastande fågelarter som simänder, vadare och gäss. Fram till 2012 har hela 149 fågelarter observerats vid Ejgdetjärnet. Områdets variation medflacka stränder och grundområden är fina miljöer för simänder och vadare som är ute efter mat. Några arter är helt beroende av våtmarksmiljön för sin existens. Det kan exempelvis vara smådopping, skedand, snatterand och brun kärrhök.

ÖPPET...

Fram till 1990-talet brukades markerna kring tjärnet. Därefter upphörde betet och åkerbruket med sedan några år tillbaka betar nötkreatur åter i områdets delar. Nötkreaturens betande bevarar det öppna landskapet och ser till att stränderna inte växer igen.

... OCH SLUTET 

I områdets övre del har stora delar av de tidigare åker- och betesmarkerna vuxit igen och domineras idag av fuktig klibbalskog. En effekt av dämningen är att stroa mängder klibbal nu utgör död ved, vilket gynnar flera olika hackspettarter. Med lite tur kan du få syn på gröngöling, spillkråka, större hackspett, mindre hackspett och tretåig hackspett.  

Vägbeskrivning

Kör väg 163, mellan Grebbestad och Fjällbacka tag av mot Kämpersvik. Nere i Kämpersvik vid havet följer du vägen mot nordväst ca 500 m. Där finns en parkering.  

Vid start och mål för leden finns en mindre parkering samt picknickbord. 

Kontaktinformation

Tanum Turist

45772 Grebbestad


Telefon: +46 525 61188


E-post: info@tanumturist.se

Hemsida: bohuslan.com/tanum