({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av
  • Fotograf: Roger Borgelid

Destinationsutveckling för export

Destinationsutvecklingen ställer krav på allt konkretare utveckling av starka produkter som kan erbjudas internationella besökare och som i sig själva, eller i kombination med andra erbjudanden, kan utvecklas till attraktiva reseanledningar. Enligt ”Nationell strategi för svensk besöksnäring” ska det finnas 35 exportmogna destinationer i Sverige fram till år 2020. För att nå dit krävs det nya satsningar, nya arbetssätt och samverkan mellan alla aktörer inom turistnäringen.

 

Vad är en destination?

Med destination avses ett geografiskt område där flera olika aktörer gemensamt bidrar till att göra området mer intressant och konkurrenskraftigt som resmål, och där man kan erbjuda en helhetsupplevelse för besökaren i form av "resa, bo, äta och göra".

Samtliga aktörer på destinationen arbetar efter en gemensam vision, med utgångspunkt från gemensamma mål och strategier. Destinationer som begrepp finns på både lokala, regionala och nationella nivåer, t.ex. Åre, Västsverige, Sverige.

 

Exportmognad i Västsverige

Verktyget vi använder oss av i det praktiska arbetet på destinationen är Sverige-Norden-Världen, en företagskategorisering för ökad exportmognad. Genom systemet säkerställer vi att respektive företag har möjlighet att ingå i rätt kampanjer, marknadsföringsaktiviteter och andra sammanhang baserat på den exportmognadsgrad företaget självt har valt att ligga på. Sverige-Norden-Världen är inget nytt märkningssystem. Det kommuniceras alltså inte till slutkund vilken nivå ett företag ligger på. Systemet används endast i kommunikationen mellan Turistrådet Västsverige och det aktuella företaget.

Här kan du läsa mer om Sverige-Norden-Norden

Är ditt företag redo för export?

För att vara intressant i en hård konkurrens på utlandsmarknaderna krävs att produkter och affärssystem är anpassade till de krav som utländska kunder och återförsäljare kan tänkas ställa. Destinationer och turistföretag måste med andra ord vara exportmogna. För företag och destinationer innebär detta att man behöver kunskap inom olika områden för att kunna fatta strategiska beslut avseende internationella marknader.
 
VisitSweden har i samarbete med bland annat Tillväxtverket och andra turistorganisationer i Sverige tagit fram en Exportmognadsguide för att företagen ska öka kunskapen om man arbetar med utländska researrangörer. Testa gärna dina kunskaper genom att göra testet online. Frågorna är indelade i tre block nämligen upplevelsen, tjänster och genomförande av affären.

Klicka här för att komma fram till testet

Har du frågor om vårt destinationsutvecklingsarbete eller behöver hjälp med produktutveckling?

Du är välkommen att kontakta våra medarbetare på Marknad & Kommunikation och/eller Utveckling.