Gå till innehåll
({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av
 • Gotaleden

  Fotograf: Jonas Ingman

Direktupphandling - konsulttjänster avseende utveckling av Gotaleden

Den 14 juni 2019 invigdes en ny vandringsled mellan Göteborg och Alingsås; Gotaleden. Denna led har mycket goda förutsättningar att utvecklas till en internationellt attraktiv turismprodukt. Turistrådet önskar därför få in anbud från konsulter som är lämpade att arbeta med utveckling av leden för ökad besöksnäring och tillväxt.

Uppdraget

Uppdraget omfattar bl.a. att

 • arbeta med aktiviteter och event tillsammans med besöksnäringsverksamheter längs leden och uppmuntra utnyttjande av leden som reseanledning
 • verka för utveckling av fler besöksnäringsverksamheter längs leden
 • paketera turistprodukter med leden i fokus
 • ha dialog med intressenter så som markägare och kommuner
 • bistå Turistrådet i utveckling av vandringsleder på andra håll i Västsverige
 • bistå Turistrådets marknadsavdelning med information och underlag.

Turistrådet har avsatt totalt SEK 500 000 till uppdraget som beräknas pågå under perioden 1 september 2019 till 31 december 2020, (med uppehåll i december 2019 samt 15 juni - 15 augusti 2020).

Kvalificeringskrav

 • Anbudsgivaren skall ha kapacitet och resurser för att utföra efterfrågat åtagande på ett professionellt och fackmannamässigt sätt.
 • Anbudsgivaren skall ha dokumenterad operativ erfarenhet av utveckling av vandringsleder.
 • Anbudsgivaren har ett brett nätverk, kopplat till turismens intressenter längs Gotaleden.
 • Anbudsgivaren har genomfört liknande uppdrag under det senaste året.
 • Anbudsgivaren har god kunskap om digitalisering av vandringsleder och dess kringaktiviteter.
 • Anbudsgivaren skall ha utfört minst ett uppdrag avseende liknande projekt. Erfarenheten skall visas genom en beskrivning av uppdraget och rollen och kontaktuppgifter till en referensperson.

Anbud lämnas i skriftlig form via email till marie.linde@vastsverige.com , senast den 1 juli 2019. I anbudet beskrivs hur anbudsgivaren uppfyller ovanstående kvalificeringskrav samt timpris för tjänstens utförande. Priset skall anges i SEK och skall inkludera alla omkostnader såsom sociala avgifter, personförsäkringar (egen personal), ansvarsförsäkring, traktamenten etc.