({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av

Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, håll avstånd och undvik att resa kollektivt. Tillsammans bromsar vi smittspridningen av covid-19.

For the latest updates regarding the corona virus (COVID-19), read the information put together by The Public Health Agency of Sweden  

 • Fotograf: Roger Borgelid

Direktupphandling - Guideutbildning MTB

Intresset för cykel och cykelturism ökar. Därmed finns också ett ökat behov av utbildade guider, inte minst inom MTB-cykling. Cyklisten vill ha en säker och trygg cykelaktivitet. Turistrådet vill nu utbilda MTB-guider för att öka tillgången till guidade upplevelser. I förlängningen kan de utbildade guiderna bilda ett nätverk för att fortsätta utvecklas och bidra till cykelturismen i Västsverige.

Turistrådet upphandlar nu utbildningsanordnare för att utbilda cirka 10 personer till MTB-guider. Utbildningen sker förslagsvis i form av två pass omfattande tre utbildningsdagar per gång då deltagarna träffas. Utbildningen förläggs till norra Bohuslän under april-maj 2021 under förutsättning att det är möjligt med hänsyn till pandemin.

Under utbildningen ska följande ämnen behandlas:

 • Planering och anpassning av rutt baserat på individ och grupp, inklusive riskbedömning och gradering av svårighetsgrad
 • Analys av gästens färdigheter och fysiska förmågor.
 • Markägarfrågor och allemansrätt
 • Ledarskap, kommunikation, gruppsykologi, teknik, metodik
  • Efter genomförd utbildning ska deltagaren med sitt ledarskap och sina ämneskunskaper kunna guida och undervisa barn, ungdom och vuxna i MTB-cykling. (steg 1 – grön nivå, steg 2 – röd nivå)
 • Kartläsning samt användning av kompass och GPS
 • Första hjälpen. Förståelse för de vanligaste skadorna vid en cykelolycka och vad man ska göra.
 • Reparation och underhåll, laga enklare cykelhaverier.

Kvalificeringskrav

 • Anbudsgivaren skall ha kapacitet och resurser för att utföra efterfrågat åtagande på ett professionellt och fackmannamässigt sätt.
 • Anbudsgivaren skall ha dokumenterad erfarenhet av utbildning av MTB-guider.
 • Anbudsgivaren ska ha insikt och kunskap om cykeldestinationer i norden samt kunna förstå komplexiteten vid etablering av cykeldestinationer och guidade aktiviteter.  
 • Anbudsgivaren har genomfört liknande uppdrag under de senaste åren. Erfarenheten skall visas genom en beskrivning av uppdraget och rollen och kontaktuppgifter till en referensperson.

Anbud lämnas i skriftlig form via email till marie.linde@vastsverige.com , senast den 1 mars 2021. I anbudet beskrivs hur anbudsgivaren uppfyller ovanstående kvalificeringskrav samt plan för utbildningen. Totalt pris för genomförande av uppdraget skall anges i SEK och skall inkludera alla omkostnader såsom sociala avgifter, personförsäkringar (egen personal), ansvarsförsäkring, traktamenten, resekostnader etc. Till anbudet bifogas registreringsbevis för företaget.