({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av

Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, håll avstånd och undvik att resa kollektivt. Tillsammans bromsar vi smittspridningen av covid-19.

For the latest updates regarding the corona virus (COVID-19), read the information put together by The Public Health Agency of Sweden  

  • Fotograf: Fredrik Schenholm

Nyhetsbrev från destinationen Västsverige

Destinationen Västsverige kommunicerar sitt budskap via två nyhetsbrev: Det svenska heter "Upplev vår del av Sverige" och det internationella "Explore our part of West Sweden".

"Upplev vår del av Sverige" - svenskt destinationsnyhetsbrev

Det svenska nyhetsbrevet ges ut 10 gånger per år och är en direktkanal till destinationen Västsveriges besökare. Samtliga personer som prenumererar på detta nyhetsbrev har på ngåot sätt, antingen via vastsverige.com eller någon av våra tävlingar på Facebook, klickat i en ruta och meddelat att de är intresserade av att ta emot information från och om destinationen Västsverige. I nyhetsbrevet lyfter vi besöksmål, personligheter och tips på uppelevelser. Ibland kompletteras nyhetsbrevet med tävlingar och porträtt av kända personligheter med någon form av ankytning till Västsverige. 

Prenumerera här

Läs nyhetsbreven

"Explore our part of Sweden" - internationellt nyhetsbrev till branschpersoner


Det internationella nyhetsbrevet ges ut fyra gånger per år och presenterar destinationen Västsverige för utländska journalister, researrangörer och andra nyckelpersoner. Syftet med detta nyhetsbrev är att väcka intresse hos målgruppen att komma hit till Västsverige och skriva om de upplevelser vi kommunicerar i nyhetsbreven. 

Prenumerera här

Läs nyhetsbreven