({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Erik Nissen Johansen

Ansökan: Ekonomiskt stöd till investeringar

Här kan du som är ett Norden eller Världen-företag enligt Turistrådets klassificeringssystem Sverige-Norden-Världen ansöka om ekonomiskt stöd till investeringar. Maximalt stöd för investeringar är 25% av den totala kostnaden, dock högst 250 000 SEK per företag. För investeringar i Dalsland gäller 35% i maximal ersättningsnivå, dock högst 250 000 SEK per företag. Investeringen måste vara avslutad och slutbetald senast 2022-12-16.

Ansökningsprocessen kan delas upp i två steg:

Steg 1: Fyll i ansökningsformuläret nedan.

Steg 2: Om din ansökan stämmer överens med regelverket kontaktas du av Turistrådet för att komplettera din ansökan med registeringsbevis, årsredovisning och en utförligare beskrivning av satsningen. Därefter tas ett definitivt beslut kring om du beviljas stöd eller inte.

Kontakta för frågor/ytterligare information

Marie Linde, vice VD Turistrådet Västsverige
Telefon: 031-818307
Mail: marie.linde@vastsverige.com 

Företagsnamn
Organisationsnummer
Kontaktperson
Telefonnummer
Mobilnummer
E-post
Adress (box/besöksadress, postnummer, postnort)
Kommun
Webbplats
Bankgiro eller Plusgiro
   
ÄGARE 1  
Personnummer/Organisationsnummer
Ägarandel (ange i procent)
ÄGARE 2  
Personnummer/Organisationsnummer
Ägarandel (ange i procent)
Kortfattad beskrivning av din verksamhet
Vilka villkor har företaget för de anställda?
Syfte med insats
Beskrivning av vad som ska göras
Insatsens beräknade totala kostnad exkl. moms (fakturerade kostnader från leverantör)
Gör en grov budget där totalkostnaden delas upp i delposter
Beräknat startdatum
Beräknat datum då insatsen är genomförd och slutbetald