Gå till innehåll
({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av

Turistrådet Västsveriges finansiella stöd för utveckling av hemsida

Turistrådet har under 2019 avsatt 700 000 SEK till stöd för digital utveckling inom besöksnäringen. Stödet är tillgängligt för alla verksamheter inom besöksnäringen. Stödet kan användas till utveckling av ny eller befintlig hemsida. Maximalt stödbelopp är 50 000 SEK och stödet kan utgöra maximalt 50 procent av total kostnad.

Fastlagda kriterier för att få ansöka om stödet

  • Verksamheten skall bedrivas inom Västra Götalands län.
  • Verksamheten skall återfinnas på Världennivå i Turistrådet Västsveriges klassificeringssystem Sverige-Norden-Världen .
  • Verksamheten skall ha genomgått ”Digital närvaro-analys” i Turistrådet Västsveriges regi.  

Ansöknings- och bedömningsförfarande

  1. Ansökningsperiod från 15 januari och så länge avsatta medel räcker, dock längst t.o.m. 30 september 2019.
  2. Fyll i digital ansökningsblankett på turistradet.com.
  3. Ansökningar behandlas och beslutas löpande av Turistrådets ledningsgrupp.
  4. Bedömningen utgår från vilken skillnad stödet förväntas ge för verksamhetens digitala utveckling.
  5. Besked lämnas senast en månad efter inkommen ansökan.

Utbetalning av stöd

Efter att din verksamhet har utfört aktiviteterna enligt beslutet och fakturorna är betalade kan du ansöka om utbetalning och efter godkännande rekvirera pengarna från Turistrådet Västsverige AB. Rekvisition inklusive obligatoriska bilagor ska vara inlämnad senast 30 november. 

Obligatoriska bilagor som skall bifogas är:

Komplett ifylld rekvisition (mall erhålles via email efter godkänd ansökan).

Kopia på betalade fakturor och betalningsbevis.