Gå till innehåll
({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av
  • Fotograf: Jonas Ingman - Bruksbild

Spela företagsspelet Inspirator

Filmen om Inspirator

 

 
Om INSPIRATOR


SCR Svensk Camping tillsammans med Turistrådet Västsverige har utvecklat en utbildning för personer i besöksnäringen som vill utveckla och förbättra sin kompetens inom affärsmannaskap. Företagsspelet ”INSPIRATOR” genomförs i form av en affärssimulering av ett fiktivt företag. Spelet utövas under två sammanhängande dagar med en spelledare och ett antal lag med speldeltagare, och fokus ligger på färdigheter inom affärsmannaskap, hållbar utveckling (ekonomisk), helhetssyn på affärer, tolkning och strukturering av information samt beslutsfattande under osäkerhet. Företagsspel är en beprövad och framgångsrik metod som används av många affärsskolor.

 


Innehåll


INSPIRATOR ger dig som deltagare möjlighet att, i en fiktiv affärsmiljö, planera och genomföra affärsbeslut och därefter grundligt analysera konsekvenserna av dessa beslut. Spelet hjälper till att skapa den förståelse för affärsmässigt beteende och en helhetssyn på affärsverksamhet som utmärker framgångsrika näringsidkare och affärsmän/kvinnor.
Som deltagare får du, tillsammans med två eller tre andra deltagare, rollen som vd för ett fiktivt boendeföretag. Det är ett relativt outvecklat företag som för närvarande gör betydande förluster. Uppgiften är att leda och utveckla företaget under 7 – 9 år och att skapa en hållbar lönsamhet och nöjda gäster.

 


Tillvägagångssätt


Spelet inleds med en introduktion av spelets uppbyggnad och innehåll samt information om den fiktiva verksamhet som ska bedrivas. Därefter utformar du och ditt team långsiktiga strategier och kortsiktiga handlingsplaner för ert företag. Till er hjälp får ni tillgång till ekonomiska rapporter samt information om beslut som den tidigare vd:n fattade föregående år.
 
Spelet är datorbaserat och under spelet är ni hela tiden uppkopplade mot spelservern och har löpande tillgång till alla de beslut och rapporter som genereras för ert företag under spelets gång. Spelet leds av en spelledare som introducerar och övervakar spelet. Spelledarens roll är också att besvara deltagarnas frågor och att som avslutning utvärdera de deltagande teamens resultat. Utbildningsformen bjuder in till dialog och erfarenhetsutbyte mellan speldeltagarna.
 
I spelet är tiden komprimerad och 7 – 9 verksamhetsår genomförs på två sammanhängande speldagar vilket gör att du på kort tid kan se konsekvenserna även av långsiktiga beslut, något som i verkligheten skulle ta flera år.

 

För frågor, kontakta Marie Linde på Turistrådet Västsverige