({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av

Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, håll avstånd och undvik att resa kollektivt. Tillsammans bromsar vi smittspridningen av covid-19.

For the latest updates regarding the corona virus (COVID-19), read the information put together by The Public Health Agency of Sweden  

  • Fotograf: Roger Borgelid

Om Turistrådet Västsverige

Turistrådet Västsverige som bildades 1999 är ett offentligfinansierat aktiebolag utan enskilt vinstintresse. Bolaget ägs av Västra Götalandsregionen. Verksamheten syftar till att driva besöksnäringsutveckling i samverkan med inhemska eller internationella partners och öka konkurrenskraften hos regionens företag.

Turistrådet har en politisk styrelse som representerar hela verksamhetsområdet, det vill säga Bohuslän, Dalsland, Västergötland och Göteborg. Bolaget leds av en verkställande direktör som rapporterar direkt till styrelsen. 

Bolagets inre verksamhet kan grovt delas in i två avdelningar: Utveckling och Marknad & Kommunikation. 

Uppdrag och verksamhet

Turistrådet ska arbeta med kompetensutveckling och marknadskommunikation och vara en plattform för samverkan. Det innefattar att tillsammans med näringen och offentliga aktörer:

• initiera och driva viktiga utvecklingsfrågor 
• föra en utvecklande och effektiv dialog
• förmedla strategiska kunskapsunderlag
• vara en självklar samarbetspartner vid företags- och affärsutveckling samt marknadskommunikation


Prioriterade insatsområden är:
• Marknadsföring i utland och Sverige
• Strategisk affärsutveckling
• Analys och kompetensöverföring


Denna målsättning stöder Västra Götalandsregionens vision om Det goda livet och regionens starka fokus på turism som såväl viktig näringslivsgren som tillväxtmotor i samhällsutvecklingen.

Turistrådets vision

Vi är den självklara partnern för utveckling och marknadsföring av den västsvenska besöksnäringen.

Turistrådets affärsidé

Vi gör det enklare för besöksnäringen att växa.

Turistrådet Västsverige är miljödiplomerade 2015

Hållbarhet och miljö är något som genomsyrar hela Turistrådets verksamhet och vi strävar hela tiden efter att bli bättre och minska vår miljöpåverkan. En del i detta arbete är att vi genomgår en revision enligt Miljödiplomering (Svensk Miljöbas). Revisionen, genomfördes av Göteborg stad, ger oss många bra tips på vad vi kan förbättra för att hela tiden sträva efter en ökad hållbarhet i verksamheten.

Turistrådet Västsveriges miljöpolicy