({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

{{settings.Localization.Data.TravelPlanner.MaxItemTitle}}

En del av
Gå till innehåll Tillbaka till början
  • Fotograf: Roger Borgelid

Trender och omvärldsanalys

Turistrådet Västsverige har sedan många år kontinuerligt arbetat med omvärldsbevakning, både på egen hand och i samverkan med andra organisationer. Vi har bl.a. i samarbete med VisitSweden och andra regioner i Sverige tagit fram nyhetsbrev med trender inom olika områden som till exempel förändrade medievanor, ökande tidspress, höga krav på tillgänglighet och längtan efter äkta och genuina upplevelser.

Den löpande omvärldsbevakningen är viktig för att kunna identifiera de senaste trenderna inom exempelvis konsumentbeteende, preferenser vid bokning av resor, användning av teknik för kommunikation och bokning. Den hjälper oss att arbeta långsiktigt med produkt- och destinationsutveckling i Västsverige.

Nedan hittar du några tips om du är intresserad att läsa mer om de senaste trenderna.

9 Trender 2015

Turistrådet Västsverige listar nio utvalda trender som har betydelse för besöksnäringen 2015.
9 trender 2015

WTM Global Trends Report 2012

Under World Travel Market i London brukar man presentera globala trender inom resandet. Rapporten tas fram i samarbete med Euromonitor Intrernational. Här kan du ladda ner rapporten som ett dokument i pdf format. Vill du helst lyssna på presentationen kan du hämta den på Youtube.

trendwatching.com

Trendwatching.com är en oberoende trendföretag som tar fram och analyserar konsumenttrender världen över. Huvudkontoret finns i London och trendspanare är placerade i 90 olika länder. Anmäl dig gärna till gratis nyhetsbrev som skickas varje månad. Det går även att beställa mer detaljerade trendrapporter för 15 olika branscher/näringar. Rese- och turistnäringen är en av dem. Läs mer här.

airtrends.com

Denna sida bjuder på mycket spännande innehåll. Här hittar man de senaste trenderna inom flygindustrin. Det kan vara allt från flygplanen och deras utrustning, till bokningsappar, service på flygplatserna och konkreta varumärken. Även här kan man anmäla sig till ett gratis nyhetsbrev. Mer information finns här.

Turisttrender i Europa

European Travel Commission (ETC) är en organisation som bl.a. arbetar med att följa turismens utveckling i Europa. ETC publicerar även handböcker inom aktuella ämnen och ger ut trendrapporter "Trends and Prospects". Rapporterna släpps 4 gånger per år och innehåller information om utvecklingen av den globala ekonomin och dess påverkan på resande, hur resandet till Europa ser ut från diverse marknader utanför Europa samt från Ryssland.
Här kan du ladda ner trendrapporterna.

Online beteende med koppling till bokning av resor

Internet har totalt förändrat sättet människor söker information om resmål och hur resor bokas. Förändringarna i konsumentbeteende online sker hela tiden och starkt förknippat med teknikutvecklingen. New Media Trend Watch startades av European Travel Commission (ETC) för att hjälpa företagoch organisationer att enkelt följa olika konsumenttrenderna med koppling till bokning av resor online, dvs. vilka drivkrafter som ligger bakom bokning, vilka reserelaterade sajter besöks, vilka sökverktyg används, osv.
Klicka här för att hämta de senaste rapporterna, statistik och diagram

Nyhetsbrev i samarbete med VisitSweden

Sedan 2008 har VisitSweden tillsammans med andra regioner i Sverige arbetat med löpande omvärldsbevakning inom ett analysnätverk. Resultatet av dessa trendspaningar är 2 nyhetsbrev per år. Samtliga nyhetsbrev hittar du under denna länk.

Turistnäringens trendanalys

RTS (Rese- och Turistnäringen i Sverige) publicerar regelbundet både månads- och trendanalyser. I trendanalyserna presenteras turismens utveckling i Sverige och världen, demografiska förändringar som påverkar resandet till/från Sverige, reseanledningar för ökad tillväxt och infrastruktur. 

Framtidens upplevelser

För att förstå vad som skapar upplevelsevärde har företaget Kairos Future i samarbete med Parks & Resorts gått på djupet med upplevelsens drivkrafter och trender. En omfattande intervjuundersökning där över 1000 svenskar fick förklara vad som är livets bästa upplevelser kombinerades med en analys av upplevelsesnacket i bloggosfären. Resultaten visar att upplevelser är en komplex materia, men också att det finns en central men förvånansvärt bortglömd grundbult i upplevelsebygget. Här kan du ladda ner rapporten.

Meetings International 

En branschtidskrift som bevakar nyheter och trender. Med artiklar om viktiga mötesbranschfrågor som Strategic meeting management (SMM), CSR, ROI, Supply Chain Managment och benchmarking ger tidskriften nycklar för mötesarrangörer att utveckla mötesstrategier och skapa bättre mötesinnehåll. Meetings International lyfter också mötesindustrins roll för ekonomisk tillväxt. Läs mer om Meetings International här

EIBTM Trends Watch Report 

EIBTM Trends Watch Report ges ut årligen i samband med mötesindustrimässan EIBMT i Barcelona. Rapporten visar på mötesbranschens roll för ekonomisk tillväxt i städer och för destinationer och hur det allmänna ekonomiska läget i olika branscher påverkar mötesbranschen. Rapporten bevakar siffror för antalet genomförda internationella möten i olika länder och hur mycket deltagarna spenderar i landet under mötesdagarna samt utsikter för olika mötessegment för det kommande året. Industry analyser i rapporten görs av Rob Davidson, Greenwich Business School på uppdrag av Reed Travel Exhibitions/EIBTM.

ICCA Statistics Tool

Med branschorganisationen International Congress and Convention Association statistikverktyg är det möjligt att analysera data från organisations- och föreningsmöten över 50 år tillbaka i tiden. Statistikverktyget möjliggör specialanpassade rapporter som jämför data om antal möten och antal deltagare på global och regionalnivå, per land och stad samt mötesanalyser per ämneskategori.

ICCA Statistics Report

Branschorganisationen International Congress and Convention Association årliga statistikrapport ger en överblick på var flest möten sker i världen och jämför stad för stad.
Läs Iccas report här. (klicka på ICCA Statistics Report)

Destination