({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

{{settings.Localization.Data.TravelPlanner.MaxItemTitle}}

En del av
Gå till innehåll Tillbaka till början

Turistrådets Affärsmodell

Turistrådet Västsverige har tagit fram en modell för utveckling av exportprodukter*. Syftet med modellen är att bidra till utveckling av lönsamma och varumärkesbyggande produkter och att skapa en så smidig affärsmodell som möjligt. Modellen är till för Turistrådet Västsverige och våra samarbetspartners.

Analys och strategi är alltid grunden i arbetet med att ta fram nya produkter. Alla beslut om produktutveckling grundas i marknads- och målgruppsinsikter, konkret efterfrågan från reseledet, behov att stärka varumärket och/eller insikter från omvärlds- och trendanalyser.

Arbetet med att utveckla nya exportprodukter möter efterfrågan på både kort och lång sikt. Många nya produkter tillfredsställer en faktisk efterfrågan hos stora grupper medan andra, mindre nischprodukter, kan utvecklas för att bygga varumärket på längre sikt.

All produktutveckling följs upp systematiskt. Därmed säkerställer vi att även det fortsatta arbetet genomförs utifrån ny kunskap och insikt.

Ladda ner ”Affärsmodellen”

Se filmen som förklarar hur affärsmodellen fungerar

*Modellen har utvecklats inom EU-projektet DEX, Destinationsutveckling för export.

Destination