({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Kvinnor som umgås på restaurang.

Fotograf: Shauto

Upphandling serveringsutbildning

Bakgrund

Turistrådet Västsverige är ett offentligt bolag som arbetar med utveckling och marknadsföring för en hållbar besöksnäring i Västsverige. Sedan en tid tillbaka råder det stor brist på kompetent restaurangpersonal, framför allt inom servering.

För att Västsverige ska fortsätta vara i framkant när det gäller att erbjuda kvalitativa upplevelser på restauranger och caféer ser vi ett behov av en digital snabbutbildning inom servering.


Uppdraget

För att kunna tillgodose branschens efterfrågan på kompetent personal söker vi ett företag som kan erbjuda en digital snabbutbildning inom servering. Deltagaren ska i utbildningen få till sig grundläggande kunskaper inom serveringsarbete och bli redo att arbeta i matsal.

Turistrådet har avsatt totalt 500 000 SEK till uppdraget som beräknas påbörjas under hösten 2023 för att sedan fortsätta under 2024 och 2025.

Kvalificeringskrav

Anbudsgivaren skall ha kapacitet och resurser att utföra efterfrågat åtagande på ett professionellt och fackmannamässigt sätt.

Anbudsgivaren skall ha dokumenterad erfarenhet av digitala utbildningar för restauranger samt ett färdigutvecklat och beprövat utbildningskoncept.

Anbudsgivaren skall ha utfört minst två liknande uppdrag. Erfarenheten skall visas genom en beskrivning av uppdraget och rollen samt kontaktuppgifter till referenspersoner hos uppdragsgivarna.

Anbud lämnas i skriftlig form via email till marie.linde@vastsverige.com, senast den 22 september 2023. I anbudet beskrivs ett förslag till upplägg, hur anbudsgivaren uppfyller ovanstående kvalificeringskrav samt pris per deltagare som genomgår utbildningen. Priset skall anges i SEK (exkl. mervärdesskatt) och inkludera alla omkostnader, såsom sociala avgifter, personförsäkringar (egen personal), ansvarsförsäkring, traktamenten etc.