({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Besöksnäringsinsats: Skärgårdsupplevelser

Fotograf: Anders Jonsson

Kort beskrivning av besöksnäringsinsatsen

 

 

Syfte

Hållbarhet är viktigare än någonsin. I den här satsningen ligger fokus på båt- och skärgårdsupplevelser i Bohuslän under hela året. Tanken är att på sikt också utveckla besöksnäringsinsatsen till att gälla hela Västsverige. 

Vi vill få fler besökare att handla, äta och övernatta utanför högsäsong. Det finns massor av härliga upplevelser med båtar, sjö och skärgård i fokus som man kan ta del av utan att äga en egen båt. Dessa finns samlade på en portalsida på vastsverige.com. Här finns utifrån säsong och årstid information om båtturer samt inspirerande artiklar om destinationer besökarna kan ta sig till utan att ha egen båt. Vi kommunicerar både reguljär båttrafik och paketerade kryssningar.

 

Turistrådets insats

Turistrådet anordnar varje år en nätverksträff för rederier och båtaktörer i Göteborg och Bohuslän. Syftet med den är att ha en ständigt pågående diskussion kring samverkan samt att utbyta erfarenheter och hitta synergieffekter som ska kunna gynna hela näringen och inte bara de enskilda aktörerna.

Vi stöttar båtföretagen och även andra besöksnäringsföretag som vill paketera kring båt- och skärgårdsupplevelser, bland annat genom att hjälpa till med Digital närvaro (inventering av företagets webbplats och sociala medier). Vi kan också vara ett bollplank när det gäller att hitta evenemang eller aktiviteter som kan fungera som ”dragare” till skärgårdsdestinationerna utanför högsäsong.

Genom våra insatser för reseanledningar kopplade till båt- och skärgårdsupplevelser i hela Västsverige vill vi bidra till en levande skärgårds som kan nyttjas av både boende och besökare året runt.

Ansvarig projektledare hos Turistrådet Västsverige:

Sofie Olsson
0736-539656
sofie.olsson@vastsverige.com 

Planerade kampanjer 2023

 


Möt våren och hösten på västkusten

Kampanjperiod: Vår: 27 mars-11 april (fas 1), 24 april-14 maj (fas 2). Höst:  4 september-1 oktober 

Målgrupp och aktivering

Kampanjen riktar sig till livsnjutande par och kompisgäng i olika åldrar som bor i södra Sverige. Extra insatser görs mot södra Sverige (Västra Götaland, Halland och Jönköping, samt Örebro, Karlstad och Malmö inom 8 mils radie, samt Stockholm). Aktiveringen sker via digital marknadsföring med kampanjsida på vastsverige.com samt via köpt och organisk trafik på sociala medier och sökordsannonsering. 

Vilka företag/organisationer kan delta i kampanjen?

Här riktar vi oss till boendenaläggningar på Världen-nivå enligt Sverige-Norden-Världen, belägna i Göteborgs och Bohusläns skärgårdar som har fokus på paketerade upplevelser. Vi välkomnar också företag på Norden-nivå som arbetar med båt- och fisketurer samt andra aktiviteter. 

 

Intressanta länkar

https://www.vastsverige.com/se-och-gora/batupplevelser/

 

Senast genomförda kampanj

Möt hösten på västkusten - exponering och resultat 2023