({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, håll avstånd och undvik att resa kollektivt. Tillsammans bromsar vi smittspridningen av covid-19.

For the latest updates regarding the corona virus (COVID-19), read the information put together by The Public Health Agency of Sweden  

  • Vinter i Bohuslän

    Besöksnäringsinsats: Båt- och skärgårdsupplevelser

    Fotograf: Anders Jonsson

Kort beskrivning av besöksnäringsinsatsen

 

 

Syfte

2016 inledde Turistrådet ett arbete kring att inventera vilka båtlinjer och rederier som trafikerade den bohuslänska skärgården. Detta gjordes i syfte att kunna ta fram ett koncept där besökare skulle kunna ta sig runt i skärgården under sommaren utan egen båt. En tunnelbaneliknande linjekarta togs fram för konceptet, som döptes till Båtluffa i Bohuslän och som lanserades 2017.

Några år har gått sedan dess, och synen på turism har ändrats. Hållbarhet är viktigare än någonsin, och vi har därför lagt om fokus för denna satsning. Istället för att kommunicera båtluff med hjälp av reguljär trafik i Bohuslän under högsäsong läggs fokus på båt- och skärgårdsupplevelser i hela Västsverige under hela året. Vi vill få fler besökare att handla, äta och övernatta utanför högsäsong. Det finns massor av härliga upplevelser med båtar, sjö och skärgård i fokus som man kan ta del av utan att äga en egen båt. Den gamla Båtluffa-webbplatsen har därför flyttats, och ligger nu under ”Se och Göra” på vastsverige.com, men under namnet Båtupplevelser. Här finns utifrån säsong och årstid information om båtturer samt inspirerande artiklar om destinationer besökarna kan ta sig till utan att ha egen båt. Till skillnad från Båtluffa i Bohuslän så kommunicerar vi inte längre enbart reguljär båttrafik utan också paketerade kryssningar.

Precis som allt annat just nu så justerar vi givetvis innehållet så att det korresponderar med rådande pandemiläge.

 

Turistrådets insats

Arbetet med att inventera vilka rederier och båtaktörer som trafikerade den bohuslänska skärgården ledde fram till att ett nätverk bildades. Här samlas konkurrerande verksamheter som alla jagar samma besökare, men som inom ramen för nätverket valt att samarbeta. Turistrådet anordnar två gånger per år nätverksträffar, en på våren och en på hösten. Syftet med detta är att ha en ständigt pågående diskussion kring samverkan samt att utbyta erfarenheter och hitta synergieffekter som ska kunna gynna hela näringen och inte bara de enskilda aktörerna.

Vi stöttar båtföretagen och även andra besöksnäringsföretag som vill paketera kring båtupplevelser, bland annat genom att hjälpa till med Digital närvaro (inventering av företagets webbplats och sociala medier). Vi kan också vara ett bollplank när det gäller att hitta evenemang eller aktiviteter som kan fungera som ”dragare” till skärgårdsdestinationerna utanför högsäsong.

Genom våra insatser för reseanledningar kopplade till båt- och skärgårdsupplevelser i hela Västsverige vill vi bidra till en levande båttrafik som kan nyttjas av både boende och besökare året runt.

Ansvarig projektledare hos Turistrådet Västsverige:

Karin Gesouli
031-818347
karin.gesouli@vastsverige.com 

Planerade kampanjer 2021

 

 

Båt- och skärgårdsupplevelser

Kampanjperiod: Båt- och skärgårdsupplevelser-sidan finns på vastsverige.com under hela året, men vid tre tillfällen gör vi en extra marknadsförings- och kommunikationsinsats: 25 januari-13 mars (Vinterupplevelser i skärgården), 21 april-31 maj (Möt våren/försommaren i skärgården),samt 30 augusti-13 september (Höstupplevelser i skärgården).

 

Målgrupp och aktivering

Denna kampanjinsats vänder sig till aktiva familjer, par och pensionärer. Beroende på vilken del av året det gäller sätter vi olika reseanledningar inom mat, natur och kultur i fokus. Kommunikationen sker genom annonsering i våra kanaler och riktar sig främst till västsvenskar och närliggande regioners invånare. När pandemin släpper så kommer vi även att annonsera gentemot storstadsregionerna Malmö, Stockholm, Oslo och Köpenhamn.

 

Vilka företag/organisationer kan delta i kampanjen?

I nuläget ingår de 13-rederier som är med i Båtluffa-nätverket i kampanjen. Vi välkomna framöver självklart också andra båtaktörer/rederier som antingen kör på tidtabell eller erbjuder paketerade kryssningar. Utöver dessa också andra "dragare" till skärgårdsdestinationerna i form av exempelvis vandringsleder, restauranger, boendeaktörer och cykel- och kajakuthyrare som befinner sig på Norden- eller Världen-nivå enligt Turistrådets Sverige-Norden-Världen-system delta.

 

Intressanta länkar

https://www.vastsverige.com/se-och-gora/batupplevelser/

https://www.vastsverige.com/se-och-gora/vinterbad/

 

Senast genomförda kampanj

Kallbad - Exponering och resultat vintern 2021