({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Väggmålningar i Borås

    Besöksnäringsinsats: Kulturhöst i Västsverige

    Fotograf: Jonas Ingman

Kort beskrivning av besöksnäringsinsatsen

 

 

Syfte

Hösten är en tid på året då det arrangeras många kulturevenemang och museer lanserar nya utställningar. Det är också en tidpunkt på året då hotell, kaféer och restauranger generellt sett har kapacitet att ta emot fler gäster. Kulturhöst i Västsverige är ett kommunikationsparaply som samlar befintliga kulturevenemang och utställningar under ett konceptparaply perioden 1 september -
6 november. Med ett kvalitativt utbud med volym, bredd och djup så stärks helheten som också tillgängliggörs och når ut till fler. Målsättningen är att bli Sveriges självklara destination för kultur- och nöjesresor under hösten genom att lyfta tillfälliga evenemang och utställningar som pågår under hösten i andan av ”limited editition höst 2022”.

Kampanjen anpassas utefter rådande pandemiläge.

 

Turistrådets insats

Kulturhöst i Västsverige är Turistrådets initiativ och ambition att stärka besöksnäringen under hösten med utgångspunkt av kulturevenemang och museiutställningar som reseanledning.

Turistrådet projektleder insatsen som omfattar konceptutveckling, att leda kampanjarbetet, informera, inspirera och sprida kunskap om möjligheten för besöksnäringen att ta del av kampanjen och kampanjmaterial, identifiera evenemang och utställningar aktivera kampanjen nationellt och internationellt (beroende av pandemin) samt utvärdera och återkoppla.

Ansvarig projektledare hos Turistrådet Västsverige:

Gunilla Davidsson
031-818358
gunilla.davidsson@vastsverige.com 

Planerade kampanjer 2022

 

 

Kulturhöst i Västsverige - limited edition 2022

Kulturevenemangen och utställningsverksamhet har lidit hårt av pandemin och Kulturhöst i Västsverige är ett sätt att stötta de kulturevenemang och utställningar som planeras att genomföras hösten 2022. Detta genom en gemensam marknadsföringskampanj som når ut till fler än vad varje enskilt evenemang eller utställning har egen kapacitet till. Detta är inte en marknadsföringskampanj som ersätter varje enskild verksamhets marknadsföringsaktiviteter, istället är det ytterligare ett lager av kommunikation som hjälper och stöttar samtliga evenemang och utställningar som en extra insats.

Kulturhöst i Västsverige har en längre kampanjperiod med möjlighet att fånga upp och erbjuda en mängd av kvalitativa kulturupplevelser, generera fler besökare och skapa omsättning inom besöksnäringen. Utbud som lyfts är: museiutställningar, guideaktiviteter, musikevenemang, teaterföreställningar, bokmässor och litterära upplevelser, shower, konstutställningar och konstrundor, skördefester och matmässor.

Med samlad kraft i utbud och kommunikation stärker vi tillsammans Västsveriges position som en attraktiv destination under en tidpunkt på året där vi i Västsverige har kapacitet att ta emot fler besökare. Man ska inte vilja missa att besöka Västsverige och ta del av destinationens kulturutbud som erbjuds under höstens limited edition utbud hösten 2022.

 

Målgrupp och aktivering

Ambitionen är att denna kampanj geografiskt ska nå ut nationellt i södra Sverige och i södra Norge, men det får rådande restriktioner från FHM avgöra. Kampanjens innehåll dvs kulturevenemang och museiutställningar vänder sig till en bred kulturintresserad målgrupp som vill ha roligt, uppleva och lära sig nya saker och njuta av god mat och dryck med partner eller vänner.  

 

Vilka företag/turistorganisationer kan delta i kampanjen?

Detta är en bred destinationskampanj som välkomnar aktivt deltagande från många aktörer:

  • Museer och arrangörer av kulturevenemang är centrala och viktiga i kampanjen. Det är deras utställningar och evenemang som kampanjen bygger på.
  • Boendeanläggningar på Norden- och världennivå är välkomna att skapa paketerbjudande med Kulturhöst i Västsverige som reseanledning, ta del av kommunikationsmaterial och att marknadsföra Kulturhöst i Västsverige i sina ägda kommunikationskanaler. Detta fungerade extra bra 2021 i de fall då den lokala turistorganisationen engagerade sig i kampanjarbetet.
  • Lokala turistorganisationer bidrar med att förmedla kulturevenemang och utställningar som kan ingå i konceptet samt ta del av kommunikationsmaterial och kommunicera Kulturhöst i Västsverige delregionalt/lokalt.
  • Lokala kulturmedarbetare hos regionens kommuner, museer och kulturorganisationer bidrar med att förmedla kulturevenemang och utställningar samt att marknadsföra Kulturhöst i Västsverige i sina ägda kommunikationskanaler.
  • Lokala företag så som kaféer och restauranger mfl på Norden- och världennivå är välkomna att ta del av konceptet och marknadsföra det i sina ägda kommunikationskanaler.