({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, håll avstånd och undvik att resa kollektivt. Tillsammans bromsar vi smittspridningen av covid-19.

For the latest updates regarding the corona virus (COVID-19), read the information put together by The Public Health Agency of Sweden  

 • Väggmålningar i Borås

  Besöksnäringsinsats: Kulturhöst i Västsverige

  Fotograf: Jonas Ingman

Kort beskrivning av besöksnäringsinsatsen

 

 

Syfte

Hösten är en tid på året då det arrangeras många kulturevenemang och museer lanserar nya utställningar. Det är också en tidpunkt på året då hotell, kaféer och restauranger generellt sett har kapacitet att ta emot fler gäster. Kulturhöst i Västsverige är ett kommunikationsparaply som samlar befintliga kulturevenemang och utställningar under ett konceptparaply perioden september-november. Med ett kvalitativt utbud med volym och bredd så stärks helheten som också tillgängliggörs och når ut till fler. Målsättningen är att bli Sveriges självklara reseanledning för weekendresor och lovsemester för kultur- och nöjesresor under hösten.

Turistrådet ser att Kulturhöst i Västsverige är en plattform för kollegial samverkan där man drar nytta av varandras erfarenheter och kunskap och att det ska inspirera och ge stöd till att fler kultursatsningar uppstår och blir en del av konceptet.

Precis som allt annat just nu så justerar vi givetvis kommunikationen utefter rådande pandemiläge.

 

Turistrådets insats

Kulturhöst i Västsverige är Turistrådets initiativ och ambition att stärka besöksnäringen under hösten med utgångspunkt av Kulturevenemang och museiutställningar som reseanledning. Turistrådet är projektleder insatsen som omfattar att ta fram en arbetsmodell, ett manér för kommunikation, en kommunikationsplan, informera, inspirera och identifiera evenemang och utställningar för medverkan samt distribuera marknadsmaterial för delregional och lokal kommunikation, aktivera kampanjen nationellt och internationellt (beroende av pandemin) samt utvärdera och återkoppla.

Ansvarig projektledare hos Turistrådet Västsverige:

Gunilla Davidsson
031-818358
gunilla.davidsson@vastsverige.com 

Planerade kampanjer 2021

 

 

Kulturhöst i Västsverige

Kulturevenemangen och utställningsverksamhet har lidit hårt av pandemin och Kulturhöst i Västsverige är ett sätt att stötta de kulturevenemang och utställningar som planeras att genomföras hösten 2021. Detta genom en gemensam marknadsföringskampanj som når ut till fler än vad varje enskilt evenemang eller utställning har egen kapacitet till. Detta är inte en marknadsföringskampanj som ersätter varje enskild verksamhets marknadsföringsaktiviteter, istället är det ytterligare ett lager av kommunikation som hjälper och stöttar samtliga evenemang och utställningar som en extra insats.

Med en längre kampanjperiod under hösten har vi möjlighet att fånga upp och erbjuda en mängd av kvalitativa kulturupplevelser, generera fler besökare och skapa omsättning inom besöksnäringen. Med samlad kraft i utbud och kommunikation stärker vi tillsammans Västsveriges position som en attraktiv destination under en tidpunkt på året där vi i Västsverige har kapacitet att ta emot fler besökare.

 

Målgrupp och aktivering

Ambitionen är att denna kampanj geografiskt ska nå ut nationellt och i Norge, men det får rådande restriktioner från FHM avgöra. Kampanjens innehåll dvs kulturevenemang och museiutställningar vänder sig till en bred målgrupp:

 • De nyfikna upptäckarna som tycker om kultur och livsstil, vill uppleva och lära sig nya saker i nya städer och platser tillsammans med sin partner.
 • De vardagssmitande livsnjutarna som med sina vänner vill ha kul, uppleva nya saker och njuta god mat och dryck med sina vänner.
 • Svenska barnfamiljen som vill uppskattar och vill förkovra sig i kulturaktiviteter under novemberlovet och weekends under hösten.

 

Vilka företag/turistorganisationer kan delta i kampanjen?

Detta är en bred destinationskampanj som välkomnar aktivt deltagande från många aktörer:

 • Lokala turistorganisationer bidrar med att förmedla kulturevenemang och utställningar som kan ingå i konceptet samt ta del av kommunikationsmaterial och kommunicera Kulturhöst i Västsverige delregionalt/lokalt.
 • Lokala kulturmedarbetare hos regionens kommuner, museer och kulturorganisationer bidrar med att förmedla kulturevenemang och utställningar samt att marknadsföra Kulturhöst i Västsverige i sina ägda kommunikationskanaler.
 • Boendeanläggningar på Norden- och världennivå är välkomna att skapa erbjudande med Kulturhöst i Västsverige som reseanledning, ta del av kommunikationsmaterial och att marknadsföra Kulturhöst i Västsverige i sina ägda kommunikationskanaler.
 • Lokala företag så som kaféer och restauranger mfl på Norden- och världennivå är välkomna att ta del av konceptet och marknadsföra det i sina ägda kommunikationskanaler.