({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Väggmålningar i Borås

Besöksnäringsinsats: Kulturhöst i Västsverige

Fotograf: Jonas Ingman

Kort beskrivning av besöksnäringsinsatsen

 

 

Syfte

Hösten är en tid på året då det arrangeras många kulturevenemang, museer lanserar nya utställningar vädret inbjuder till att gå på bio, konsert och konstutställningar. Det är också en tidpunkt på året då hotell, kaféer och restauranger generellt sett har kapacitet att ta emot fler gäster. Kulturhöst i Västsverige är ett kommunikationsparaply som samlar befintliga kulturevenemang och utställningar under ett konceptparaply perioden 1 september - 5 november 2023. Med ett kvalitativt utbud med volym, bredd och djup så stärks helheten som också tillgängliggörs och når ut till fler. Målsättningen är att bli Sveriges självklara destination för kultur- och nöjesresor under hösten genom att lyfta tillfälliga evenemang och utställningar som pågår under hösten i andan av ”limited editition höst 2023”.

 

Turistrådets insats

Kulturhöst i Västsverige är Turistrådets initiativ och ambition att stärka besöksnäringen under hösten med utgångspunkt av kulturevenemang, film på bio och museiutställningar som reseanledning.

Turistrådet projektleder insatsen som omfattar konceptutveckling, att leda kampanjarbetet, informera, inspirera och sprida kunskap om möjligheten för besöksnäringen att ta del av kampanjen och kampanjmaterial, identifiera evenemang och utställningar aktivera kampanjen nationellt och internationellt även i Norge samt utvärdera och återkoppla.

Ansvarig projektledare hos Turistrådet Västsverige:

Gunilla Davidsson
0706-57 76 46
gunilla.davidsson@vastsverige.com 

Planerade kampanjer 2023

 

 

Kulturhöst i Västsverige - limited edition 2023

Kulturhöst i Västsverige är en marknadsföringskampanj som når ut till fler än vad varje enskilt evenemang eller utställning har egen kapacitet till. Detta är inte en marknadsföringskampanj som ersätter varje enskild verksamhets marknadsföringsaktiviteter, istället är det ytterligare ett lager av kommunikation som hjälper och stöttar samtliga evenemang och utställningar som en extra insats.

Kulturhöst i Västsverige har en längre kampanjperiod med möjlighet att fånga upp och erbjuda en mängd av kvalitativa kulturupplevelser, generera fler besökare och skapa omsättning inom besöksnäringen. Utbud som lyfts är: museiutställningar, film på bio, musikevenemang, kommunarrangerade kultursatsningar under hösten, guideaktiviteter, teaterföreställningar, bokmässor och litterära upplevelser, shower, konstutställningar och konstrundor, skördefester och matmässor.

Med samlad kraft i utbud och kommunikation stärker vi tillsammans Västsveriges position som en attraktiv destination under en tidpunkt på året där vi i Västsverige har kapacitet att ta emot fler besökare.

 

Målgrupp och aktivering

Ambitionen är att denna kampanj geografiskt ska nå ut nationellt i södra Sverige och i valda delar av södra Norge. Kampanjens innehåll vänder sig till en bred kulturintresserad målgrupp som vill ha roligt, uppleva och lära sig nya saker och njuta av god mat och dryck med partner eller vänner.  

 

Vilka företag/turistorganisationer kan delta i kampanjen?

Detta är en bred destinationskampanj som välkomnar aktivt deltagande från många aktörer:

  • Lokala turistorganisationer har access till att publicera evenemang centralt på vastsverige.com och bidrar med ett viktigt arbete med att fylla kampanjsajten och därmed den digital annonskampanjen med relevant material genom att se till att de lokala evenemangen med höjd och kvalitet för en inresande publik får exponering.
  • Film i Väst och Bokmässan är stora samarbetspartners.
  • Museer och arrangörer av kulturevenemang med olika inriktningar är välkomna att publicera större evenemang som kan locka turister Lägg till ditt evenemang (vastsverige.com)


Intressanta länkar

Kulturhöst i Västsverige - Konst, litteratur och musik (vastsverige.com)

Bokmässan | Svenska Mässan Göteborg (bokmassan.se)