({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Kalvön

Vandra på Bokenäset

Bohuslän i ett nötskal. Halvön bjuder på kontraster och harmoni med mörkgröna bok- och barrskogar alltid nära till blågrå klippor och stränder.

 

KALVÖN RUNT

Vandra bland betande hästar.
 

Halvvägs ut på Bokenäset ligger denna riktiga pärla! På Kalvön kan du både få uppleva mycket kulturhistoria och njuta av öns vackra och rofyllda natur. Runt ön finns en hel del stigar som går att utforska, men det är svårt att gå vilse då havet är ständigt närvarande.

Längs stigarna på ön finns många fina klippbad, men du kan även hitta dina egna mer ensliga badplatser. Västkuststiftelsen som förvaltar reservatet har satt upp många skyltar som informerar om öns historia och de har även markerat upp stigarna för att göra orienteringen lättare. Så packa en ryggsäck med fika och ta en dagstur ut till Kalvön!

Stigarna på ön går att gå som en rundslinga, men det finns bara en väg in och ut från ön. Från parkeringen till stigkorset på ön är det cirka 1,2 km, röda slingan är 2,3 km och den blåa slingan är 3,2 km. Sammanlagt blir det cirka 8 km om du går båda slingorna. Den gula slingan är 2 km   

Ön är ganska kuperad och stigarna är ganska smala, så det kan vara lite svårt att ta sig fram. Majoriteten av stigarna går på skogsstig, men klippor, grus och spänger förekommer. På ön betar hästar som inte får matas.

Hitta hit

Familj på Vänga Mosse


Karta för utskrift

Längd: Blåa ca 6 km. Röda ca 5 km. Hela ön är ganska kuperad.
Tid: Vardera ca 2 timmar utan raster. Båda ca 3 timmar utan raster
Markering: Stigen ut till ön är inte markerad, men de två slingorna är markerade med blåa respektive röda band.
Underlag: Skogsstigar och klippor.

 

KÄRLINGESUND NATURRESERVAT

Gränsar till vattenområdena Nordströmmarna med rik flora och rikt fågelliv.
 

Välkommen till Kärlingesund! Naturreservatet ligger på Bokenäshalvöns västligaste del och möter besökaren med ett tilltalande och omväxlande landskap med höglänta berg, djupa dalgångar och strandängar.

Området som hålls öppet med betesdjur är karakteristiskt för odlingslandskapet i trakten.

Naturbetesmarkerna ligger i dalsänkorna och kantas av lummigt gröna lövskogspartier.
Randlövskogen består till stora delar av ek men man finner också rikligt med bok. Kring de mindre bäckravinerna växer alm, ask, al och hassel.

Kärlingesund ingår i det omfattande strandområde som omger de grunda och fågelrika vattnen mellan Bokenäset, Skaftölandet och Flatön. Vattenområdet utgör en del av de marinbiologiskt intressanta Nordströmmarna.

Kärlingesund nås med bil från vägen mellan Uddevalla och Fiskebäckskil.

Hitta hit


Info om naturreservatet

 

HAVSTENSKLIPPAN

Spektakulär utsikt 119 meter över havet.
 

Havstensklippan ligger 119 meter över havet bjuder på en spektakulär utsikt med Uddevalla i öst och ytterskärgården i väst. Här beskådar du Havstensfjorden, Nordströmmarna och Gullmarsfjorden.

Bokenäset är Bohuslän i ett nötskal. Halvön bjuder på både kontraster och harmoni. Här finns mörkgröna bok- och barrskogar med fina vandringsleder, och du har alltid nära till de blågrå klippor och stränder som ramas in av Havstensfjorden, Nordströmmarna och Gullmarsfjorden.

Havstensklippan som ligger 119 meter över havet bjuder på en spektakulär utsikt med Uddevalla i öst och ytterskärgården i väst. Visste du att Oden valde Havstensklippan som boplats till sina korpar Hugin och Munin för att samla in nyheter om världen? Klokt val kan tyckas, för det händer alltid något spännande här på Bokenäset.

Hitta hit


Vandringsleder på Hafsten

 

SVARTEDALEN

Vacker ravin med rik skog.
 

Naturreservatet Svartedalen omfattar en imponerande bäckravin ca 1,5 km nordväst om Bokenäs kyrka. Ravinsluttningen väster om bäcken utgörs till stor del av betesmark och ovanför denna ligger ett ca 50-100 brett bälte med bokskog. Flera av bokträden är av imponerande storlek.

Lövskogsmiljön i ravinen har ett rikt fågelliv med bland annat kattuggla, gröngöling, spillkråka, skogsduva, strömstare, härmsångare och stjärtmes.

På våren hittar du vitsippor, vårlök, gullpudra och desmeknopp i reservatet och sommartid finns här strutbräken, springkorn, stinksyska och hässleklocka. Naturreservatet Svartedalen bildades 1969 och är cirka 15 hektar stort. 

Hitta hit

Hitta hit

Kör väg 161 öster ut mot Stora Skår.
Tag av väg 802 norrut mot Lilla Hogden.
Strax innan Årängen finns en stig in i reservatet.

Buss går längs väg 161 och lämplig hållplats är Prästgården.
En dryg kilometer återstår längs norrgående väg innan du är framme i reservatet.