({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Natur i Bohuslän

Vandringsleder i Ljungskile

Vandra i ett balsamiskt klimat, i en blandning av barrskog och havsluft i ett unikt skyddat läge.

 

PILGRIMSLEDEN

Spännande och unik vandring.
 
Pilgrimsvandra längst kusten i hjärtat av Bohuslän. Nutida pilgrimer har en längtan av harmoni som motvikt mot tidsbrist, ljudbrus, splittring och tvånget om att alltid vara tillgänglig. Pilgrimsleden öppnar upp möjligheten att uppleva lugnet under några dagars vandring längst kusten.
 
Något unikt och spännande i Uddevalla är pilgrimsleden som finns tillgänglig i både Ljungskile och Uddevalla. Det är en 64km lång led från Hjärtum – Ljungskile - Uddevalla. Här passerar du blånande berg, böljande åkrar, gamla kyrkor och djupblå insjöar. Leden är väl utmärkt med eget pilgrimsmärke – blåmussla i fisk.
 
 
Vandringsskylt i Dalsland

 

Mer info om pilgrimsleden

 

SALT TILL SÖTT

En rundslinga som du kan välja att gå medsols eller motsols.
 
Lättast är att börja leden inne vid centralstationen i Ljungskile. Dit tar du dig enkelt med både cykel, lokaltrafik eller med bil. Därifrån kan du sen avgöra om du vill gå medurs eller moturs. Du kan även parkera bilen vid vattenverket i änden på Skarsjövägen och gå in till leden.
 
En vandring som nästan tar dig till Ljungskilevikens strand – det salta vattnet, över den brusande Tjöstelserödsbäcken och genom Tjöstelseröds gård - en äldre gårdsmiljö. Här börjar märkningen med trästolpar. Närmast passerar du genom en grind och befinner dig därmed i Tjöstelseröds naturvårdsområde med mäktiga, uråldriga ekar och varierad natur - hagar, kulturmark, bäckraviner, mäktig granskog med mera.
 
Vik gärna av från leden för att kunna blicka upp på Silverfallet. Återvänd till leden och vandra in i den ståtliga granskogen. Efter ca 100 meter kan du följa gul markering till Muntras grotta. Via leden är du strax framme vid broarna över bäcken och kan skåda ned över fallet. Följ bäcken uppströms och gå över bron. Till höger glittrar Lilla Skarsjön mellan träden.
 
Leden för dig nu tillbaka mot Ljungskile. Snart är du i bebyggda områden.

 

Salt till Sött

Längd: ca 6,5 km. Stigen är något kuperad med branta passager.

Tidsåtgång: ca 2-3 timmar utan raster.

Markering: Blåa stolpar samt band och skyltar med Kuststigens logotyp. 

Underlag: Skogsstigar, asfalt och grus. 

 

 
 

SKARSJÖLEDEN

Fin och varierande vandring.

Skarsjöleden går, precis som den antyder, runt Stora Skarsjön just öster om Ljungskile. Leden är krävande, men bjuder på en fin och varierande vandring där avståndet till sjön sällan är längre än ett stenkast. Väljer du att övernatta längs leden kan du under kvällen få höra storlommens ödsliga sång som är ett fridsamt inslag i vildmarken.

Längs leden finns flera fina platser för att stanna och ta rast eller ta sig ett dopp. Leden passar bra som dagstur för dig som vandrar, eller som teknisk stig för löpning.

Leden är en rundslinga på ungefär 8,5 km och är markerad med röda markeringar. Leden är väldigt kuperad och går genom blockterräng så den kan upplevas som väldigt krävande. Det går bra att parkera bilen antingen vid parkeringen vid vattenverket längst in på Skarsjövägen i södra änden av leden eller uppe vid motionsspåren på Norra fjället.

Hitta hit Ljungskile centrum

Hitta hit vattenverket

Hitta hit Norra fjället

Skarsjön


Karta för utskrift

Längd: Ca 8,5 km. Stigen är väldigt kuperad med branta passager.
Tid: Ungefär 3-4 timmar utan raster.
Markering: Röda markeringar.
Underlag: Skogsstigar, klippor och grus.

 

BREDFJÄLLET

Majestätisk utsikt över Ljungskile och fantastiska vandringsleder
 

Bredfjället reser sig majestätiskt över Ljungskile. Hundra meter över havet breder ett kuperat blåbärsklätt skogslandskap ut sig. Här finns populära fiskesjöar och fantastiska vandringsleder genom den mäktiga barr- och lövskogen.

Vill du uppleva både vidunderlig utsikt och fantastisk natur är Bredfjället ett platåområde öster om Ljungskile, karakteriserat av skogs- och myrmarker samt ett stort antal sjöar. Flera småvägar leder in i området som är genomkorsat av stigar. Bland annat passerar Bohusleden genom reservatets östra del. Bohusleden är märkt med orange markeringar. 

Bredfjället erbjuder många vackra och intressanta vandringar, välj till exempel en led efter intresse - du hittar blandannat leder med teman om starka kvinnor, urskog eller blåsippor. Mer information om dessa leder hittar ni i Bredfjällsguiden som ni kan kan köpa på Ica i Ljungskile eller på Uddevalla Turistinformation. 

Ni hittar anslutningar till slingan "Hav och Fjäll" (Salt och sött) på Bredfjället, de är markerade med gult.

Vid Norra Fjället har LFK byggt upp ett friluftscentra som erbjuder ett antal vandringsleder och skidspår, som alla är öppna för allmänheten. Totalt är det ca 5 mil leder och spår som klubben sköter om. Norra Fjället är en naturlig inkörsport till Bredfjällets friluftsområde och ett mycket populärt område för alla friluftsintresserade.

I likhet med de övriga "fjällområdena" i Bohusläns inland var Bredfjället under 1700- och 1800-talet ett nästan trädlöst land. Det var i hög grad präglat av jordbruket på de många små gårdarna, där all odlingsmark utnyttjades som åker och de karga, ljungbeväxta utmarkerna användes för bete. Många kulturhistoriska lämningar finns kvar och kan berätta om ett hårt liv och fattigdom. 

Hitta hit Norra fjället


Översiktskarta 

En mer detaljerad karta från Ljungskile fritidsklubb finns att köpa på bland annat Uddevalla Turistinformation.