Gå till innehåll
({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av
  • Fotograf: Per Pixel Petersson

Skalbanksmuséet
Uddevalla

Världens största skalbankar

Att promenera runt på skalrester från djur som levde här för drygt 10 000 år sedan är en mäktig upplevelse. I Uddevalla finns världens största skalbankar. Titta in i det lilla Skalbanksmuséet och lär dig mer om Uddevallas historia.

I Uddevallatrakten bildades världens största skalbankar för 10 000 -11 000 år sedan.  Då stod inlandsisens front tvärs över södra Vänern. Jordskorpan var rejält nedtryckt av den kilometertjocka isen och därför höjde sig landytan snabbt efter isens avsmältning, minst 7 cm/år. Som högst nådde havsytan 145 meter över nuvarande havsnivå, eller nästan upp till toppen av Uddevallabrons pyloner.

Vattenmassorna från den smältande isen forsade ut mot väster ut i ett kallt och salt ishav. Detta resulterade i kraftiga motströmmar av saltvatten som pressades under det forsande smältvattnet, mot öster in i landet. Strömmarna förstärktes i de trånga sunden vid nuvarande Uddevalla. Denna turbulenta havsmiljö var den ultimata livsmiljön för både fastsittande och frisimmande marina djur. Växt- och djurplankton blev föda för filtrerande djur som musslor, havstulpaner, sjöpungar, svampdjur, mossdjur med flera. Dessa blev föda för snäckor, kräftdjur och fiskar. Sammanlagt bildades 23 skalbankar i Uddevallatrakten med en samlad volym av 1 miljon kubikmeter. De största bankarna bildades vid Porsen-Älje (20 m), Bräcke-Kuröd (13 m), Samneröd och Kapelle.

Skalbankarnas arktiska fauna

De vita kullarna av skalgrus som omgärdar skalbanksmuseet och dammen vid Bräcke, består till största delen av stenmusslan och jättehavstulpanen. Det finns också betydande mängder av blåmussla och vindeltornsnäcka. Sammanlagt har man hittat 103 marina ryggradslösa djur i skalbankarna på Bräcke-Kuröd. De flesta arter är så kallade glaciala, de levde här i ett ishav och bildades under en tidsrymd av 200 -1000 år. Vetenskapsmän som har utforskat denna fauna är bland andra Carl von Linné 1746, J Gwen Jeffreys 1862, Hjalmar Odhner 1927 och Anders Warén 1969.

I samband med att man grävde ut skalbankarna för att tillverka hönsfoder hittade man också många fynd av marina däggdjur. Det var främst skelettdelar av vikaren, vår minsta sälart, men också späckhuggare, vitval, knölval, storsäl och isbjörn. Sveriges äldsta fågelben hittades 1969 i Samneröd skalbankar. Det var ben från ejdrar som beräknades vara cirka 10 700 år gamla.

Skalbanksmuseet

När Uddevalla stad firade sitt 500-års jubileum, passade kommunen på att bygga skalbanksmuseet. Den 26 augusti 1998 invigdes museet av kungaparet med Drottning Silvia i spetsen.

I skalbanksmuseet visas skalsamlingar från Bohusläns museum, som donerats av Robert Thorburn i slutet av 1800-talet. Vidare kan du se modeller och animation som visar inlandsisens avsmältning och landhöjningen.

Den artrika och kalkgynnade floran illustreras med originalakvareller av Cia Callermo. Den biologiska mångfalden bland insekterna visas genom ett urval monterade dag- och nattfjärilar.

Här kan du ta del av Skalbankarnas brokiga kultur- och industrihistoria. Skalbankarna blev föremål för många debatter mellan de som ville skydda de världsunika bildningarna och de som ville exploatera dem. Du kan lyssna på en radiointervju från 1937 med fabrikör Ragnar Steene. Under några på 1950/1960-talen kördes SM och VM i moto-cross på Kurödsbankarna.

Skalbanksslingan

Skalbanksslingan löper parallellt från museet med Bohusleden, men är markerad med Skalbanksmuséets logga (röd platta).

Du passerar ett antal informationsskyltar som handlar om bankarnas bildningshistoria, Carl von Linnés besök på platsen, de 11 000 år gamla boplatserna från jägarstenåldern m.m. Här finns också ödetomter där flera stengrunder är kvar med tillhörande vårdträd, trädgårdsväxter, odlingsrösen och stenmurar. Vidare går slingan genom stora hasselsnår, förbi ett vattenfall och ner i ”Kurödsgrytan” där du kan studera bikupor. Sedan löper slingan upp till den magnifika utsikten på Kurödsbergen där man har utsikt ut över Byfjorden och Uddevallabron. Fortsättningen går sedan ner på andra sidan berget där du passerar en slåtteräng som slås med lie och pryds av hässjor efter slåttern i juli-augusti. Sluttningarna på Kurödsbergen hyser den artrikaste ört- och gräsfloran.

Naturreservatet
Skalbankarna på Kuröd, Bräcke och Samneröd har varit tre separata naturreservat i över 50 år. 2010 bildades ett större sammanhängande naturreservat med namnet Kuröd. År 1997 påbörjades omfattande avverkningar, röjningar och hägnader för att förstärka områdets mosaiklandskap med dess rika biologiska mångfald. Här betar nu ett 10-tal kor med kalvar sedan 2004. Deras bete och klövtramp har blivit ett stort uppsving för floran.

För att lyckas med ett framgångsrikt naturvårdsarbete krävs intresse, entusiasm, kapital, arbetskraft, tålamod och betesdjur. Bohusläns museum, Uddevalla kommun och Länsstyrelsen Västra Götaland har tillsammans åstadkommit ett fantastiskt resultat i naturreservatet Kuröd skalbankar. Dessa insatser kan alla besökare glädjas åt idag. Även om skalbankarna kanske är som vackrast i skiftet maj-juni.

Kontaktinformation

Kurödsvägen 1

45150 Uddevalla


Telefon: +46 522 138 91


E-post: Skicka E-post

Hemsida: bohuslansmuseum.se/