Gå till innehåll
({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av

Historia

Redan Gustav Vasa insåg värdet av en befäst stad på Huvudnäsön. Brätteborna flyttade till Vänersborg och drottning Kristinas förmyndarregering gav Vänersborg stadsprivilegier den 1 februari 1644.

Vid Vänerns sydligaste vik, nuvarande sjön Vassbotten, växte det under 1500-talet fram en marknadsplats kallad Vassända. Platsen hade under lång tid varit mötesplats på en viktig kommunikationsled. För resande som färdades över Vänern med varor utgjorde Vassända slutstation. För att ta sig förbi vattenfallen i Göta älv vid Rånnum och Trollhättan tvingades man här lasta om sina varor för hästtransport längs den så kallade Edsvägen.

När den svenska exporthandeln med stångjärn och skogsprodukter ökade växte en fast bebyggelse fram vid Brätte. Folk blev bofasta på platsen och krogar och handelsbodar uppfördes. Brätte fick privilegier som stad omkring 1585.

Grunden för Brättes existens låg i de lönsamma varutransporterna men här fanns också ett stort antal hantverkare och handelsmän. Vid de långa bryggorna i Vassbottenviken trängdes skutorna med dignande laster. När staden var som störst hade man omkring 400 invånare.

Det var emellertid svårt att försvara Brätte mot fiendens härjningar och man hade dessutom problem att klara handelskonkurrens från grannstäderna. För att ge staden möjlighet att överleva beslöts att den skulle flyttas till det närbelägna Huvudnäs – en öppen plats på tre sidor kringfluten av vatten. Här skulle staden kunna försvaras mot fiender samtidigt som den fick stora ytor för tillväxt.

År 1644 flyttade brätteborna sina byggnader till Huvudnäs där de byggde sin nya stad – Vänersborg.

Läs mer om Vänersborgs historia: http://www.vanersborgsmuseum.se/