({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Lisa Hildor

Domarstenen i Bänatorp

  • Lisa Hildor
  • Källa: Vårgårda kommun; Åke Carlsson, Sörmlands museum

I Bänatorp, Algutstorp, ligger detta flyttblock med hällristningar.

Domarstenen kallas ett mindre flyttblock med skålgropar och fotsulor i Bänatorp. Totalt finns ca 35 skålgropar i stenen, som utgör en del av en stenmur.

Det förekommer bilder av Domarstenen där hällristningarna och skålgroparna är ifyllda med vit färg. Syftet med den vita färgen är att hällristningarna ska synas i alla ljus och ska motverka omedveten vandalisering av fornminnet. Varje ommålning medför däremot en risk för onödigt slitage, och därför är den här metoden omdiskuterad och tillämpas inte alltid på våra fyndplatser.

Idag är stenen täckt av mossa och lavar och smälter in i den omgärdade muren. Kanske kan det vara ett äventyr att vara arkeolog för en stund och upptäcka skålgroparna och fotteckena på egen hand?

 

Domarstenen, Algutstorp 9:1

Stenen är en del av en mur som följer vägen på höger sida vid vägens slut.

Koordinater: 58.003217, 12.806844