({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Lisa Hildor

  • Fotograf: Lisa Hildor

  • Fotograf: Lisa Hildor

Vårgårda kvarn

  • Åke Carlsson, Carina Carlsson, Karin Lundberg, Glenn Murberg
  • Källa: Vårgårda kommun; Åke Carlsson, Kulturhistorisk byggnadsinventering nr 52; Carina Carlsson

Vårgårda kvarn i Hjultorp ligger orörd sedan 1871, och området bjuder på vackra miljöer och industriminnen.

Vid Hjultorp har det funnits kvarnar sedan 1500-talet. I och med järnvägens ankomst på 1850-talet uppkom goda förutsättningar för industrialiseringen i Vårgårda, och 1871 grundades Vårgårda Havregrynskvarn som en av de första industrierna på orten. Kvarnen är en av de äldsta och bäst bevarade kvarnmiljöerna i Västra Götaland, och har, åtminstone till det yttre, förändrats obetydligt de senaste hundra åren. Teglet till byggnaderna kom från Vårgårda tegelbruk, inte långt ifrån kvarnen.

1936 kompletterades tillverkningen i havregrynskvarnen med Vårgårda rostat ris, ett märke som fortfarande finns kvar. Idag tillverkas här snus. Silon i funkisstil är byggd i betong 1942. Maskinerna i anläggningen är från 1940-talet och är fortfarande funktionsdugliga.

Numera fungerar kvarnen som ett museum där all utrustning är intakt, och om inte kvarnen i sig lockar till besök, så är en promenad längs vattnet med utsikt över de gamla magasinbyggnaderna värd en tur. Följer man dammvallen kommer man passera vackra Vårgårda herrgård och komma till den restaurerade kvartsmilsstenen vid Stockholmsvägen. 

 

Vårgårda kvarn, Hjultorp

Karlslund 1, 447 91 Vårgårda