({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Lisa Hildor

Horla kyrka

  • Lisa Hildor
  • Källa: Vårgårda kommun; Åke Carlsson, Svenska kyrkan, Murberg.se; Glenn Murberg

Den lilla romanska kyrkan i Horla är en av de bäst bevarade i stiftet.

Horla kyrka anses vara en av de bäst bevarade kyrkorna i stiftet, och är en av de få kyrkor vars nordvägg inte försetts med fönster. Kyrkan är byggd på 1100- eller 1200-talet, och är speciell genom att den har kvar triumfbågen mellan koret och långhuset. År 1710 när biskop Jesper Svedberg visiterade kyrkan föreslog han att triumfbågen skulle tas bort "på det att kyrkan måtte vackrare bliva", men horlaborna klagade att "alltför ringa medel funnes". Kyrkan fick en ny altartavla 1715 tillverkad av den tidens mest framstående träsnidare och bildhuggare, Gustav Kijhlman från Borås.

År 1684 brann kyrkan så endast murarna stod kvar. Elden hade spridit sig till kyrkan från omgivande bebyggelse. Vid efterföljande reparation byggdes nytt tak och därefter reparerades murarna. Ett timrat vapenhus i väster tillkom på 1700-talet och 1845 togs ytterligare ett fönster upp i söder samtidigt som de båda befintliga fönstren vidgades. Takbeläggningen av spån ersattes med tegel. År 1950 installerades elektrisk uppvärmning som ersatte tidigare kaminer. 1954 lades taket om och tegelbeläggningen byttes ut mot ekspån. 2003 lagades det läckande taket och ekspånen ersattes av enkupigt lertegel.

 

För mer information: Riksantikvarieämbetet

Horla kyrka
447 95 Vårgårda