({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Landsvägsbron i Häradsvad med "KLaras åra"

Sagolik miljö vid stenbrons valv

Häradsvads landsvägsbro mellan Ödesgärdet och Häradsvad byggdes 1898. På ritningen från 1891 finns endast de två större valven med. Det mindre valvet är ett minne av en handlingskraftig kvinna, Klara Pettersson (1844-1913) i Ödesgärdet. Hon ansåg att om bron byggdes enligt ritningen skulle fallet minska i värde för den egna gården. Hon lyckades få gehör för sitt krav på ett extra valv. "Klaras åra" blev namnet i bygden på det betydligt mindre östra valvet.

Källa: Boken "Sevärt i Vårgårdabygden"

Just här smeker Säveåns forsande vatten många släta stenar vilket förstärker naturupplevelsen. Inte sällan väljer besökare att svalka sig i vattnet. 

Området är dock svårtillgängligt. Det forsande vattnet, svårtillgängligheten och trafiken på landsvägen innebär en fara. Iaktag stor försiktighet vid besök.