({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Ljungås Skogsbondehemman & Naturreservat

I ett unikt naturreservat med kringliggande kulturmiljö ligger detta skogsbondehemman från 1800-talet som i dag lever vidare med hjälp av Ingela Sjöberg, systerbarnbarn till Oskar som brukade gården fram till 1990.

Oskar Andersson föddes 1899 och levde hela sitt liv på Ljungås. Han levde mycket enkelt, trots att skogen kunde gett honom stora inkomster. Oskar prioriterade annat än det som går att köpa för pengar. Om Oskar går att läsa i Dan Korns börcker "På Böggda", "Utdöingsbygd" och "Återbesök i böggda".

När Oskar på Ljugås gick bort blev hans systers barnbarn Ingela Sjöberg ägare till Ljungås som önskade att Oskars livsverk skulle bevaras. Efter idogt arbete av bland annat Naturskyddsförening och kommunledning kunde reservatet invigas i juni 1993.

Åkrarna på Ljungås är i stort sett oförändrade sedan slutet av 1800-talet. Skillnaden är att de har stenröjts på 1930-talet. Stentippen ligger nedanför åkern mot Störtaredsdalen.

Ägornas gräs togs tillvara av Oskar, den siste bonden, så länge som ha hade kor. Omkring 1960 började igenväxningen. Äng och hage har restaurerats och hålls öppna med slåtter och bete.

I väster mellan åker och skog, ligger ett sluttande källkärr med rik växtlighet.

Mångårdsbyggnaden, som ligger på en höjd, uppfördes kring sekelskiftet 1800. huset är en parstuga, även kallad långloftsstuga. Byggnaden är i 1,5 våning, timrad med stående lockpanel. Den har två sk bislag; farstukvistar uppburna med konsoller och två sittbärdor. Därutöver välvda tak, täckta med spån. Renoveringen har skett i amråd med länsmuséet.

Ladugården föll ihop på 1950-talet. Den har ersatts med en tidstypisk ladugård från Kärnhult, Nårunga, uppförd första gången 1871.

Lillstugan kan tidigare ha varit ett undantagshus från 1864. Här hittar du Ljungåsrummet.

Många besökare från Västsverige men också från Holland och Tyskland lockas idag till Ljungås och varje sommar kommer flera busslaster med turister hit.

Välkommen att ströva omkring i detta vackra landskap. 

Ljungås Skogsbondehemman Ljungås 44194 Vårgårda

 

Karta vandringsled i pdf