({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fiskeplatser i Fall-och Slussområdet

Fiske i Norra Göta älv

Göta älv - Sveriges största älv - var en gång vida berömd för vild natur, dramatiska fall och forsar, samt inte minst för gigantiska laxar och storöringar. Tyvärr fick den omfattande utbyggnaden av vattenkraft och sjöfart under 1900-talet till följd att den unika älvmiljön förändrades påtagligt. Dock bjuds här fortfarande fantastiska naturvärden och fint fiske. Efter en period av svår förorening är idag vattenkvalitén lika god som vid seklets början.Med sin närmast unika lättillgänglighet, och mycket stora artrikedom, tjänar Göta älv som ett fantastiskt hemmavatten för STV.

Den norra delen av älven sträcker sig från Vargöns kraftstation i norr, till Strömkarlsbron-Malgöbron-Klaffbron i Trollhättan i söder.

I själva älvfåran inriktas fisket huvudsakligen efter grov gädda, abborre och gös, samt efter storvuxen insjööring. Den förstnämnda trion återfinns framförallt längs de lugnflytande partierna, medan öringen koncentreras till strömmarna i Vargön, Stallbacka och Trollhättan. Längs hela sträckan förekommer även ål och lake. I de breda vegetationsbältena vid Karlsberg frodas stora mängder karpfiskar; Till glädje för metaren.

Till den norra delen räknas också Karls grav mellan Gropbron i Vänersborg och Brinkebergs kulle. En ca 5 km lång kanal som utnyttjas speciellt vid tävlingsmete.

Fiskekort

Ingår i medlemskortet. Vecko- och dagkort finns. Finns att köpa hos Visit Trollhättan Vänersborgs turistbyråer.

Regler

Spinn, mete, pimpel, fluga samt drag efter båt - med undantag enligt nedan. Max 10 angeldon per fiskare. Minimimått: Lax 50 cm Öring 45 cm

Undantagsregler

Trolling och fiske med igång varande motor är förbjudet i vargöströmmarna i Göta älv. Förbudet gäller mellan Vargöns kraftstation och Bastån, där gränsen utgörs av en tänkt vinkelrät linje över älven utgående från Baståns mynning (vid hyrbåtarna). 2) Fiske från båt och is är förbjudet i Karls grav. 3) Fiske förbjudet från broarna i Trollhättan, klaffbron i Vänersborg, i Brinkebergs kulle sluss, samt från Vargöns kraftstation.

Hyrbåt

En båt vid klubbhuset vid Överby. Hyres i Fiskeshopen i Trollhättan.

Tillgänglighet

Huvuddelen av området är lättast att fiska från båt. Goda möjligheter till landfiske finns på västsidan av vargöströmmarna, vid Brinkebergskulle, Sundsberget, Karlsberg, Knorren och i centrala Trollhättan. Samt i Karls grav.

VARNING För fartygstrafik. Fartygen är stora, går förbluffande snabbt och skapar våldsamma vågor. Speciellt längs stränderna. Kalla vintrar isläggs vissa älvpartier. Men på grund av strömsatt vatten är denna is mycket förrädisk att beträda!!

Läs mer och se karta.

Fiske i Södra Göta älv

Den södra delen av älven börjar vid "hängbron" i Trollhättan och slutar vid Holmebryggan syd sluss 5 i Trollhättan.

I området från "hängbron" förbi Saltet, Rundkajen och slusslederna bedrivs ett relativt utbrett fiske efter gädda, abborre, gös, lake, ål och diverse karpfiskar. därtill bjuder Flottbergsströmmen på chanser till lax och havsöring under sensommar och höst.

Fiskekort

Ingår i medlemskortet. Års-, vecko- och dagkort finns. Finns att köpa hos Visit Trollhättan Vänersborgs turistbyråer.

Regler

Spinn, mete, pimpel, fluga samt drag efter båt. OBS! Ej angeldon. Minimimått: Lax 50 cm Öring 45 cm Fredningstid 15/10-31/3

Fiskegränser

Övre gräns: Hängbron i Trollhättan Nedre gräns: Holmebryggan syd sluss 5

Hyrbåt 

Finns ej.

Läs mer och se karta. 

Trollhättans Laxfiske

I Trollhättan nappar det ofta i vårt eminenta laxfiskeområde. Fiskesäsongen är under säsongen 1 april- 14 oktober. Området sträcker sig från Oscarsbron till Hängbron (Hojums och Olidans kraftstationer)

Fiskeregler för Trollhättans laxfiske

• Åldersgräns 16 år
• Flytväst skall bäras vid fiske
• Förbud mot flätlinor och användning av huggkrok
• Högsta tillåtna krokstorlek mellan spets och skaft:   enkelkrok 15 mm, dubbelkrok och trekrok 10 mm
• Felkrokad fisk skall omedelbart återutsättas. 
Gäller även utlekt fisk
• Ingen fisk får säljas
• Fiskekortet är personligt och skall alltid medhavas och vid förfrågan visas upp för behöriga bevakningsmän
• Rörligt fiske skall bedrivas. Man får inte uppehålla en plats, utan skall lämna utrymme för andra fiskare
• Min. mått: Lax 50 cm. Öring 45 cm. Gös 45 cm
• Max 2 laxartade fiskar/dag
• Man får endast fiska med ett handhållet spö
• Uppmaningar från fiskevakter och Vattenfalls personal skall åtlydas


Fångstrapportering är obligatorisk för all laxartad fisk och gös. Inrapportering till Fiskeshopen senast 2 dygn efter fångst. Ange art, vikt längd, metod, bete, fettfena ja/nej och fångstdatum.

Fiskekortsförsäljning och fångstrapportering:
Fiskeshopen
Storgatan 29, 461 30 Trollhättan
Tfn 0520-361 15

Läs mer om Trollhättans Laxfiske.