Åtkomst nekad

Det här kan du göra

  • Klicka på tillbaka-knappen i webbläsaren.
  • Kontrollera att du skrivit in adressen korrekt.

Är du i behov av vård?

  • Ring 112 vid akut sjukdom eller olycksfall.
  • Ring 1177 för råd om vård.
  • www.1177.se finns kontaktuppgifter till vård i Västra Götaland.

Vid samhällskris

Nationell webbplats för krisinformation www.krisinformation.se

Teknisk information

  • Ditt support ID är:1279156608016176903