({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Bolstad kyrka
Mellerud

Dalslands äldsta kyrka i Melleruds pastorat.

Kyrkan byggdes redan omkring 1175. Dopfunten är daterad från 1100 - 1200- talet.

Bolstads kyrka är en vit stenkyrka, korskyrka. Av allt att döma byggdes Bolstads kyrka omkring år 1175. På 1400-talet kallades Bolstads kyrka för Sankte Laurentius kyrka.
Det är en märklig kyrka främst därför att tornet är uppfört samtidigt med de äldsta delarna av kyrkan. Tillsammans med den nedre delen av mittskeppet är tornet det enda som bevarats av den ursprungliga byggnaden.

1752 uppfördes den nuvarande tornspiran efter en brand.Tornets höjd är 27,6 m, varav spiran mäter 13,3 m. Högst upp pryds tornspiran av en tupp - vaksamhetens symbol.

Korsarmarna som nu sätter sin prägel på kyrkan byggdes på 1760-talet för att skapa större utrymme för det växande invånarantalet. Kyrkan har byggts till under åren som gått. Mellan 1669 0ch 1675 förlängdes kyrkan österut med nytt kor.

En i Göteborgs landsarkiv förvarad räkenskapsbok från Bolstad 1451-1578 är den äldsta kända i Sverige.

Dopfunten är äldst av inventarierna. Foten huggen ur rödgrå sandsten är daterad från slutet av 1100-talet och cuppan gjord av täljsten är från 1200-talets början. Dopaltaret och väggkorset färdigställdes 1938.

Kontaktinformation

Melleruds pastorat

Kapellgatan 6

464 30 Mellerud


Telefon: +46 530 36200


E-post: Skicka E-post

Hemsida: Till hemsida