({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Gunnarsnäs kyrka
Dals Rostock

Melleruds pastorat

Kyrkan är en vitmålad stenkyrka med skiffertak. Bredvid kyrkan finns en klockstapel klädd med skiffer. Från kyrkan har man en enastående utsikt över närliggande samhället Dals Rostock och Kroppefjäll i öster och sjön Kolungen i söder. Kyrkan tillhör Örs församling.

Gunnarsnäs kyrka var en gång gårdskyrka till Ekholmens herrgård. Kyrkan har medeltida ursprung och har en dopfunt i sandsten från 1300-talet. Lillklockan av bikupeformat är från 1200-talet. Gunnarsnäs kyrka och gårdsmurens grindstolpar är, liksom Ekholmens Herrgård, helt klädda med skiffer. Predikstolen är från 1632. Altaret från 1774 är tillverkat av Dalslands store bildsnidare Isac Schullström, som även målat läktarbarriärens apostlabilder. Takmålningarna från 1780-talet är gjorda av Anders Krok från Gunnarsnäs. Gunnarsnäs är av riksinresse för kulturmiljövården och Ekholmen är byggnadsminne. För besök i kyrkan utanför gudstjänster, kontakta Melleruds pastorat.

Kontaktinformation

Melleruds pastorat

Kapellgatan 6

464 30 Mellerud


Telefon: +4653036200


E-post: Skicka E-post

Hemsida: Till hemsida