Gå till innehåll
({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av

Holms kyrka
Mellerud

Kyrka i Melleruds pastorat

Vägen förbi Holm var en av de medeltida prilgrimslederna upp till vallfartsorten Nidaros (Trondheim) och Olav den heliges grav. Holms kyrka är också en av många kyrkor längs pilgrimslederna som varit helgade åt Sankt Olav.

Vägen förbi Holm var en av de medeltida pilgrimslederna upp till vallfartsorten Nidaros (Trondheim) och Olav den heliges grav. Holms kyrka är också en av många kyrkor längs pilgrimslederna som varit helgade åt Sankt Olav.

Holms kyrka uppfördes under första hälften av 1200-talet.
Kyrkan var under medeltiden mindre, en del tillbyggnader har skett under århundraderna. På 1600-talet förlängdes långhuset mot öster och fick ett tresidigt avslutat kor. På vapenhusets yttervägg finns en stenplatta med årtalet 1644, troligen vapenhusets tillverkningsår, och initialerna L S, d.v.s. Lindorm Stake från närbelägna Bergs Herrgård. 
Från 1600-talet härstammar även gravhällarna i koret över familjemedlemmar i släkten Stake. Sakristian byggdes mot öster 1873. Ungefär samtidigt (1871) förstorades fönsteröppningarna och de nuvarande rundbågade fönstren sattes in.
En radikal renovering gjordes under 1880-talet, takmålningar övermålades, kyrkbänkar byttes ut mot "parkbänkar", all inredning övermålades enligt den tidens anda.

Kontaktinformation

Melleruds Pastorat

Kapellgatan 6

464 31 Mellerud


Telefon: +46 530 36200


E-post: Skicka E-post

Hemsida: Till hemsida