({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Järns kyrka
Mellerud

Medeltidskyrka i Melleruds pastorat

En medeltidskyrka som sannolikt uppfördes under första hälften av 1200-talet. Kyrkan har en klockstapel istället för torn som är helt täckt av skiffer.

En medeltidskyrka som sannolikt uppfördes under första hälften av 1200-talet. Det var då vanligt att kyrkor byggdes på hedniska kultplatser, såsom här i närheten av Tormansbol med sin domarring.

Kyrkan har byggts till vid ett flertal tillfällen under 1700- och 1800-talen bl.a. 1726, då ett nytt tresidigt kors byggdes åt öster.

Vapenhuset byggdes till 1745 och gjordes senare (1947) om till sakristia. Sakristians dörr är troligen från 1745 och har en ovanlig nyckelskylt. Kyrkans långhus förlängdes i väster 1862 och en dörr sattes in i den västra gaveln.

Klockstapeln fick sin nuvarande plats och utformning 1882. Det är en unik och vacker klockstapel klädd med skiffer från Halängen i Dalskog. Järns kyrka drabbades också av Gustav Vasas beslag av värdeföremål år 1583. Kyrkan blev då av med en av sina klockor. Klockstapeln har nu 2 klockor, lillklockan är äldst. Den andra klockan, storklockan, skänktes till församlingen 1948 av Sanfrid Svensson i Lossbyn och hans maka. Storklockan väger 420 kg, dubbelt så mycket som lillklockan.

Kontaktinformation

Melleruds pastorat

Kapellgatan 6

464 31 Mellerud


Telefon: +46 530 36200


E-post: Skicka E-post

Hemsida: Till hemsida