({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Klöveskogs kyrka
Mellerud

Kyrka i Melleruds pastorat

Byggd år 1930-1931. Den är en stiftelsekyrka invigd för svenska kyrkans bruk år 1934. Kyrkan har torn och omges av kyrkogård.

Kyrkan byggdes på privat intiativ på 1930-talet. Den är byggd i vitkalkad sten och har ritats av arkitekt Göran Pauli. Byggmästare var Ernst Jansson från Ekebro i Grinstad. Arkitekt Yngve Kernell stod för den inre färgsättningen. Marken till kyrkan skänktes av Emil Olsson, Jakobsbyn.
Med inskriptionen "Låtom oss upplyfta våra hjärtan såväl som våra händer till Gud i himmelen" gjöts en kyrkklocka av M. Olsson, Lund. Den bekostades av Svante och Maria Eriksson, Hultet. Klockan väger drygt 400 kg.

Kuriosa
Dåvarande kyrkoherden i Boltads församling kände till bygdens önskan om en egen begravningsplats och kyrka på Klöveskog. När han på sin 50-årsdag 1917 uppvaktades med en del penninggåvor, bad han att få skänka dessa som en grundplåt till en gudstjänstlokal i Klöveskog. Detta blev början. Sedan den dagen arbetade man mot målet genom syföreningen, direkta gåvor och kollekter. Många av bygdens folk skänkte både material och arbetsdagar för att kunna förverkliga sina drömmar om en egen kyrka. Förberedelserna tog tid, och det dröjde många år innan kyrkan stod färdig. Den invigdes den 28 oktober 1934 av Karlstadsbiskopen J.A. Eklund. Karlstads stift nekade då att ta in den så kyrkan förblev ett "kapell" fram till slutet av nittonhundratalet, då den slutligen togs in i stiftet som kyrka.
Prosten Engström ville att tornet skulle likna Bolstad kyrkas, och att det skulle vara så högt att sjöfararna kunde se det utifrån Vänern. Spiran höggs hos syskonen Anders och Anna Johnsson Askedalen. I kulan på spiran lades en del dokument och en katekes. Kulan är förgylld med bladguld som skänktes av Leon och Linnea Larsson, ordensmålare från Stockholm. Spiran på tornet blåste ner omkring 2008, Försäkringsbolaget lät då försilvra kulan, ett billigare alternativ - guldet var för dyrt. I grunden murade man in en kopparkista där det även lades ner mynt från tiden och en tidskrift samt Luthers lilla katekes.

Kontaktinformation

Melleruds Pastorat

Kapellgatan 6

464 31 Mellerud


Telefon: +46 530 36200


E-post: Skicka E-post

Hemsida: Till hemsida