({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, håll avstånd och undvik att resa kollektivt. Tillsammans bromsar vi smittspridningen av covid-19.

For the latest updates regarding the corona virus (COVID-19), read the information put together by The Public Health Agency of Sweden  

Skålleruds kyrka
Mellerud

Invid sjön Nären i Dalsland ligger en av Sveriges vackraste kyrkor - en rödmålad träkyrka med sina äldsta delar från slutet av 1500-talet.

Skålleruds kyrka, i rödmålat trä och med skiffertak, ligger på ett krön vid sjön Nären. Det fanns en kyrka här redan på 1500-talet men den har sannolikt ersatts av, eller byggts om till den nuvarande byggnaden.

Åren 1679-82 renoverades kyrkan och ett korvalv eller en triumfbåge byggdes. Denna målades troligen av kyrkomålaren Erik Eriksson Grijs från Göteborg.

Innan 1911, då takpanelen byttes ut, var även långhusets innertak målat. Bjälkarna i taket är dekorerade med motiv som var vanliga mot talet. De äldsta målningarna finns ovanför orgeln och föreställer de fyra evangelisterna.

Kyrkans äldsta föremål - en dopfunt från 1200-talet - är av norsk typ med uttömningshål i mitten.

Kyrkans torn och vapenhus byggdes 1781. Sakristian tillkom 1979.
På kyrkogården finns de för Dalsland typiska gravkorsen i järn.

Kyrkan är mycket omtyckt för bröllop, och många utomsocknes kommer hit för att gifta sig! År 2004 utsågs Skålleruds kyrka av tidningen Året Runt till Sveriges vackraste kyrka.

Kontaktinformation

Melleruds Pastorat

Kapellvägen 6

46431 Mellerud


Telefon: +46 530 36200


E-post: Skicka E-post

Hemsida: Till hemsida