({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Anne Skaug Andersson

Sockenmagasinet
Västerlanda

Bygdemuseum

Sockenmagasinet var en social inrättning i socknen under 1800-talet. Bönderna gick samman och avsatte en del av sin skörd som sparades till sämre tider. Idag är den ett hembygdsmuseum väl värt att besöka.

År 1867 bildades en spannmålsfond där socknens bönder fick avsätta en del av skörden för sämre tider. Två år senare byggdes sockenmagasinet för att härbärgera spannmål.
Rörelsen gick till en början med god förtjänst, men i början av 1900-talet blev den allt mindre anlitad. År 1914 bestämdes att den skulle läggas ner och magasinet blev ett förråd åt kyrkan.
Några eldsjälar räddade den från rivning och hembygdsföreningen, som bildades år 1982, använder idag två våningar för insamlade gamla föremål.

Bevarade sockenmagasin är idag sällsynta. De berättar om en social inrättning som var vanlig i socknarna under tidigare århundraden. Anläggningen förvaltas fortfarande av hembygdsföreningen och utgör därigenom en tillgänglig miljö som aktivt används som hembygdsmuseum och för kunskapsspridning kring kulturarvet och som mötesplats i bygden.  

Kontaktinformation

Västerlanda hembygdsförening

Kyrkeby

46393 Västerlanda


Telefon: +46 520652085


E-post: Skicka E-post

Hemsida: hembygd.se/vasterlanda