({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Sveriges äldsta sluss
Lilla Edet

Äldsta sluss, vid slussen går det också bra att fiska.

Sveriges äldsta sluss finns i Lilla Edet och togs i bruk för drygt 100 år sedan, år 1916, och används än idag för att slussa fartyg längs Göta älv.

Arbetet med slussen i Lilla Edet påbörjades på 1580-talet efter ett förslag från Johan III. Den gamla slussen stod klar 1607 och är därmed Sveriges första sluss. Slussen förstördes under krigen men återuppbyggdes 1784.

1832 togs en sluss i bruk på Inlandsön. Den är idag är övertäckt. År 1916 ersattes den av Ströms sluss på västra sidan av älven. 
 
Vid gamla slussen finns en minnessten som 1930 restes till minne av de 47 soldater, från Västgöta-Dals regemente, som drunknade efter att ha släckt den stora branden i Lilla Edet den 29 augusti 1830. 

Kontaktinformation

Sveriges äldsta sluss

46330 Lilla Edet


Telefon: +46 520 65 95 00