({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Lilla Edets kommun

Tösslandagården
Lilla Edet

Skattegård, 1750-tal, historia, museum

Möt ett annat århundrade på denna välbevarade gård från 1750-talet. En guldklimp strax utanför Lilla Edet

Tösslanda skattegård har under flera århundraden varit bostad åt nämndemän, häradsdomare, riksdagsmän och andra högställda personer.

Gården står kvar i sitt ursprungliga skick och förvaltas i dag av stiftelsen Tösslandagården. Namnet Tösslanda nämns första gången år 1372 som "Thorslanda". Tösslanda skattegård upptogs 1550 som skattehemman och som en av tre gårdar i Tösslanda by. Nuvarande bostadshus byggdes omkring 1780 och blev tillbyggt omkring 1840. Ladugården byggdes 1845.

 

Kontaktinformation

Tösslandagården

Tösslanda 116

46394 Lilla Edet


Telefon: +46 520650766