({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Julia Domby

Västerlanda kyrka
Västerlanda, Lilla Edet

Kyrka i Västerlanda från 1200-talet

Västerlanda kyrka byggdes under 1200-talet. Från denna tid kan man se de medeltida långväggarna från koret till läktaren, samt kyrkans dopfunt.

Kyrkan har medeltida ursprung och är enligt traditionen belägen på en gammal offerplats. 
Kyrkan var patronatskyrka fram till år 1913 och patronen skulle tillse att nödvändigt underhåll av kyrkan gjordes. Han hade sin egen kyrkbänk i korets nordända. Kyrktaket målades av Christian Schönfeldt - den yttersta domen och åtta andra bibliska berättelser. Detta tog 20 år innan det blev färdigmålat till en kostnad av 120 daler silvermynt. Vid inventeringen år 1830 så finns inte dessa målningar kvar längre, det enda som återstår är en målad träplanka på kyrkvinden.

År 1896 byggdes ett nytt kyrktorn. Dess nuvarande utseende fick kyrkan vid restaureringen år 1954, med vitkalkade väggar och avdelat kor som ger plats åt en sakristia bakom altaret.

Här hittar du ett ovanligt välbevarat karaktäristiskt sockencentrum. Centrum är kyrkan med två skolor, sockenmagasin med hembygdsmuseum och Bohusstugan

Till miljön hör också flera fornlämningar, bl.a. Gullhögen, en minnessten samt en förmodad kolerakyrkogård. På platsen fanns tidigare också ett ålderdomshem, ett karaktäristiskt inslag i många sockencentra, ofta tillkomna vid förra sekelskiftet som ett utslag av ökad social medvetenhet. 

 

Välkommen till en av Sveriges äldsta kyrkor! 

Kontaktinformation

Västerlanda kyrka

Kyrkeby 250

463 93 Västerlanda


Telefon: +46


Hemsida: Till hemsida