({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Grillplats i Sunnanå hamn, Mellerud

Fotograf: Filip Björndahl/Melleruds kommun

Grillplatser

  • 15 jun, 2021

Vill du grilla ute i naturen? I Mellerud finns det fasta grillplatser i kommunen. På några av platserna finns det även bänkar och stockbord. 

Grillplatser finns vid:

Sunnanå hamn (två fasta grillplatser och en grillstuga)

Sundseruds badplats

Strömmersviks badplats

Vita Sannar badplats

Näs Sannar badplats

Mörttjärn (Kroppefjäll)

Lilla spåret i Åsensbruk

 

Att tänka på:

  • Kontrollera om det råder brandrisk i området.
  • När du använder en grillplats se till att var varsam och glöm inte att släcka elden ordentligt efter dig.
  • Ta med dig ved eller grillkol då detta inte finns på plats. 
  • Lämna platsen städad. Ta med ditt skräp så det inte blir kvar i naturen. Vid några av grillplatserna finns sopsortering för brännbara ämnen, glas och metall.
  • Ser du något trasigt på platsen, hjälp oss genom att göra en felanmälan. 

 

Eldningsförbud

Om det finns skäl för stor brandrisk kan det bli eldningsförbud. Exempelvis vid torrt väder. Då är all öppen eld förbjuden, även eldning på fasta grillplatser. De flesta av de fasta grillarna är utrustade med lock som kommer att låsas under perioder med eldningsförbud.

Upplysning angående eldning utomhus och eldningsförbud hittar du på kommunens, Räddningstjänstens eller Länsstyrelsens webbplatser.