({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Grinstad kyrka
Mellerud

Kyrka i Melleruds pastorat

Grinstads kyrka, en vitputsad stenkyrka från 1200-talet, ligger på Dalboslätten. Kyrkans torn lutar kraftigt då det uppfördes senare och sättningar i marken medförde lutning åt väster.

Grinstads kyrka, en vitputsad stenkyrka, ligger på Dalboslätten. Den omges av en mur i natursten, vars äldsta delar härrör från 1771. I murens södra och östra delar finns grindöppningar med kraftigt murade grindpelare täckta med tak. På kyrkogården finns några gravvårdar från 1600- och början av 1700-talet; tre kors av kalksten. 

Kyrkan byggdes någon gång under 1200-talet. Murarna i långhuset är från den tiden. De blev långt senare i historien spritputsade och vitlimmade. Under århundraderna har utseendet förändrats avsevärt. I slutet på 1600-talet förlängdes kyrkan åt öster och koret fick en trekantig avslutning vilket var enligt det rådande stilidealet. 
Det finns två ingångar till kyrkan, huvudingången i väster går genom tornet. Båda dörrarna liksom fönstren har rundbågiga former.

Tornet uppfördes av natursten 1862. På grund av sättningar i marken kom tornet att luta ganska kraftigt åt väster men någon rasrisk föreligger inte. Högst upp på tornet finns en lanternin i trästil som speglar den tidens arkitektur. 

Kontaktinformation

Melleruds Pastorat

Kapellgatan 6

464 31 Mellerud


Telefon: +46 530 36200


E-post: Skicka E-post

Hemsida: Till hemsida