({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Gaby Karlsson Hain

Karl XII:s väg
Dals Rostock - Järbo

En välkänd och populär vandringsled på Kroppefjällsplatån

Karl XII:s väg är en av Dalslands populäraste vandringsleder. Den är ca 15 km lång enkel väg och sträcker sig från torpet Forsebol, ca 6 km söder om Dals Rostock, över Kroppefjäll till Järbo kyrka på västsidan.

Det var över Kroppefjäll som en av de gamla vägarna till Norge gick. Bland annat vet det den vägen som delar av Karl XII:s armé marscherade vid anfallet på Norge år 1718, därav ledens namn. Vägen övergavs sedan och var länge helt igenvuxen. I början av 1960-talet återupptäcktes vägen och intresserade röjde vägen, byggde broar och spänger och ordnade vägvisning över fjället. Så kunde den gamla leden återinvigas pingstdagen år 1961.

Karl XII:s väg

Numera är Karl XII:s väg en av Dalslands populäraste vandringsleder. Den är ca 15 km lång och sträcker sig från torpet Forsebol, ca 6 km söder om Dals Rostock, över Kroppefjäll till Järbo kyrka på västsidan. Vid Hästskotjärn på fjället har man byggt en knuttimrad raststuga som är öppen året runt, där vem som helst får stanna över natten - dock förutsätter man att gästen lämnar stugan i minst lika städat skick, som när han kom dit.

Karl XII:s väg bjuder på omväxlande natur och en kuperad terräng genom skog, berg och mossar. Det finns även gott om tjärn och vattendrag. 

Hitta hit & Parkering

Parkering och information finns vid alla startpunkter.
Startpunkt Järbo – Från väg 172, sväng av mot Järbo kyrka ca 9 km söder om
Bäckefors. Följ vägen ca 2,5 km, förbi kyrkan. Följ sedan skyltning ”Karolinerleden”.
Startpunkt Dals-Rostock – Från väg 166, ca 10 km väster om Mellerud sväng av mot Dals-Rostock. Från vägen genom samhället följ skyltningen mot Kroppefjäll och OK-stugan.

Produktblad med karta som pdf

Kontaktinformation

Melleruds Turistbyrå

Storgatan 13

464 31 Mellerud


Telefon: +46 0530 18990


E-post: tourism@mellerud.se

Hemsida: mellerud.se/turism/