({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Torbjörn Tobbe Olsson

Nedre Upperudsälvens FVO
Mellerud

Omfattar ett område som sträcker sig från Håverud ned till järnvägen i Köpmannebro.

Areal:
1.455 ha

Fiskarter:
Gädda, gös, abborre, lax, öring, lake, vitfisk av flera arter.

Fiskevårdsområdet omfattar fisket i följande vatten:
Övre och nedre Upperudshöljen, Spången, Östebosjön, Malefjorden, Kilaneviken, Branddalsviken, Svanfjorden, Ryrsjön, Hjärterudssundet, Trasken, Bjurdämmetjärnet, Ransbergstjärn och Dalsjön. Fiskevårdsområdet gränsar i öster till järnvägen och i nordväst till regleringdammen och kraftstationen i Håverud samt landsvägen vid Båttjärnet.

Fiskeregler:
Fiskekortet skall medföras vid fiske! Fiske får bedrivas med metspö, pimpelspö, kastspö. Max 2 spön per person från land och i båt. Begränsning av fisket vid Upperuds och Håveruds kraftverk. Ål är fridlyst. Kräftfiske ingår ej i fiskekortet. Minimimått: Gös 45 cm, lax, öring 60 cm.

Fiskekortsförsäljare:
Team Sportia, Mellerud, tel 0530-10375
Slussen, Snäcke, tel. 0530-341 20
Slussen, Köpmannebro
Coop, Åsensbruk
Oljan, Vibergsgatan 1, Mellerud, tel. 076-6288141
Fritzéns Maskin, Mellerud, tel. 0530-41118
Upperud 9:9, tel. 070 7498779
Snäjk, Vänersborg, tel. 0521-220490
Fiskshopen, Trollhättan, tel. 0520-36115

Fiskekortsförsäljarna har ett blad med regler, begränsningar och karta som du får med när du köper kort.

Du kan också betala via internet till bg 325-6526 eller via Swish: 123 030 4873.

Fiskekortspriser:
Dag/dygnkort: 100 kr
Veckokort: 200 kr
Halvår: 300 kr
År: 400 kr (datum till datum)
År familj: 450 kr (datum till datum)
Trolling: Ej tillåtet

Sjösättning:
- Köpmannebro, Joacim Lundgren, tel. 070-5856709, 100 kr/tillfälle.
- Upperud, Spångens båtklubb, 30 kr/tillfälle.

Kontaktinformation

Nedre Upperudsälvens Fiskevårdsområde

Kontaktman: Krister OlssonE-post: krister.olk@telia.com

Hemsida: Till hemsida